تعداد مقالات: 408
................................................................................................................................................................................
مقالات مندرج در این بخش، مقالات پذیرش شده هستند که به ترتیب تاریخ پذیرش مورد ویرایش و صفحه آرایی قرار گرفته و برای انتشار آماده
می شوند. در حال حاضر نسخه پذیرفته شده که ویراستاری و صفحه آرایی نشده است برای استفاده مخاطبان گرامی روی سایت قرار گرفته است. بعد از آماده شدن هر یک از آنها، فایل نهایی مقاله جایگزین خواهد شد.
...............................................................................................................................................................................
76. چسبهای رسانای الکتریسیته: از مبانی تا پیشرفت های اخیر

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 4-22

زهرا کچوئی؛ ناصر شریف سنجانی


77. غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 4-21

محمد شاهین؛ میترا توکلی


81. مروری بر بستر های نانو لیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی اتر سولفون با کاربرد غشایی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 4-15

مژگان زندی؛ سکینه خزلی؛ جلال برزین


82. نانوکامپوزیت‌های پلی(وینیلیدن فلوئورید) و خواص آن‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 18-32

سیدمصطفی حسینی؛ علی اکبر یوسفی


83. حذف آلاینده‌های نفتی از آب با الیاف پلیمرهای طبیعی اصلاح شده

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 15-28

حسن فتاحی؛ محمد کوسه لو؛ یونس موسائی اسکوئی


84. کامپوزیت های پلیمری به عنوان جاذب های امواج الکترومغناطیسی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 13-22

الهام یاراحمدی؛ نعیمه بحری لاله؛ خدیجه دیده بان


85. بررسی پوسته‌های کامپوزیتی پلیمری موتورهای راکت پیشرانه جامد

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 26-37

یاسین کیخا؛ عباس کبریت چی


87. فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو

دوره 7، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 26-37

لاله عدل نسب؛ فاطمه غفارزاده


88. ارزیابی روش‌های بهبود ترشوندگی الیاف با رزین در فرایند ساخت پیش‌آغشته

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 30-38

حمیدرضا خلفی؛ مهرزاد مرتضایی


89. نانواسفنج‌های پلیمری برپایه سیکلودکسترین با قابلیت بارگذاری-رهایش مواد و کاربردهای آن‌ها

دوره 7، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-26

مسیب قرخلو؛ سماحه سجادی؛ فهیمه عسکری؛ مهدی رضایی تبار؛ اعظم رحیمی


91. فیلم‌های پلیمری دارای بازدارنده خوردگی فرار

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 29-39

یاسر امانی؛ عباس محمدی؛ حسین رئوفی راد


94. اصلاح سطح پلیمرها با پلاسما

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 27-37

مسعود نعمت الهی؛ میترا توکلی؛ عباس بهجت


95. پلیمرهای هوشمند: 7- گرمارنگ‌ها و کاربرد آن‌ها

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 25-38

علیرضا مورکی؛ مریم رئیسی؛ سمیرا سنجابی؛ علیرضا مهدویان


98. تثبیت دی اکسید کربن روی پلیمرها

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 27-35

مرتضی خوشکیش؛ حسین بوهندی


99. عوامل موثر بر پلیمر شدن امولسیونی پیکرینگ

دوره 2، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 30-38

شهرام خمیس آبادی؛ مژگان میرزاطاهری؛ علی سلیمی


100. پلیمرهای هوشمند: 2- پلیمرهای حافظه شکلی و الکتروفعال

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 37-48

فهیمه خاکزاد اسفهلان؛ زینب علی نژاد؛ عباس رضائی شیرین آبادی؛ علیرضا مهدویان