واژه‌نامه پلیمر

  تدوین واژه نامه پلیمر در واقع در سال 1376 زیر نظر هیئت تحریریه محترم مجله علوم و تکنولوژی پلیمر آغاز شد. از آن پس کار تدوین، با افزودن واژه های جدید به کار رفته در مقالات آن نشریه و بحث و بررسی در هیئت تحریریه آن گسترش یافت. هم اکنون واژه نامه پلیمر با بیش از 3000 واژه با هدف یکسان سازی زبان علمی و ایجاد زمینه ای برای اتخاذ زبانی مشترک برای عرضه مفاهیم علمی، توسط انجمن پلیمر ایران به شکل کتاب انتشار یافته است. از این رو از تمام مولفان درخواست می شود تا در تنظیم و تدوین مقاله خود از این واژه نامه بهره گیرند.

 برای مشاهده واژه نامه اینجا کلیک کنید.