درباره نشریه

 

فصلنامه بسپارش از اسفند ماه سال 1390 آغاز به انتشار کرده است و از ان زمان بطور مرتب و پیوسته در پایان هر فصل منتشر شده است.

مراحل ثبت، بررسی، داوری و انتشار مقالات در فصلنامه علمی بسپارش برای نویسندگان رایگان است.

کاربران بطور رایگان حق خواندن، دانلود، کپی و پرینت کل متن مقالات را تحت استاندارد بین المللیCreative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)  دارند بدین معنا که در استفاده علمی و پژوهشی میبایست به مقاله مربوط ارجاع داده شود و در استفاده صنعتی از ناشر (پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران) کسب اجازه شود.