تعداد مشاهده مقالات: 1,474,288

تعداد دریافت مقالات: 1,017,606

تعداد مقالات دریافت شده: 619

نرخ پذیرش: 41

 

 

فصلنامه علـمی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف

علوم و فنـاوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط

مناسب میان مراکز علمـی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منـتشر می شود. تمام مـراحل

ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کامـلا آزاد است. فصلنامه علمی «بسپارش» با همکاری «انجمن پلیمر ایران» منتشر می شود. این فصلنامه موضوعات زیر را در برمیگیرد:

 

      -  مقالات  ترویجی، آموزشی

      -  اخبار علمی، فناوری و پژوهشی

      -  معرفی مراکز پژوهشی و صنعتی ملی و بین المللی

      -  معرفی کتاب و پایگاه های تخصصی

      -  معرفی پایان ­نامه­ ها و سمینار های ملی و بین ­المللی

      -  واژه ­نامه پلیمر    

 

 

   موضوعات مورد علاقه برای دریافت مقاله:

 

      - سنتز و شناسایی انواع پلیمرها                                             

      - رئولوژی           

      - خواص مهندسی (لاستیک ها، پلاستیک ها، کامپوزیت ها)   

      - فراورش پلیمرها

      - زیست پلیمرها و پلیمرهای طبیعی        

      - سامانه های دارورسانی

      - و مباحث حوزه فناوری نانو در تمام موارد مزبور

 

                                                                                                                                                                                         

                 

شماره جاری: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 41، اسفند 1400 

1. سازوکار و اثر سازگارسازی نانوذرات در آمیخته‌های پلیمری

صفحه 3-15

محمّد سروش آبزن؛ رامین میرزایی؛ شروین احمدی


5. کاربردهای یادگیری ماشین در طراحی و ساخت سلول‌های خورشیدی پلیمری

صفحه 51-64

علی اکبر یوسفی؛ محمد علی م نکویی؛ امیرحسین برنجچی؛ مقصود امیری


7. بخش جنبی

صفحه 77-85

همکاران تحریریه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار مدیر وب سایت
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها