تعداد مشاهده مقالات: 1,518,674

تعداد دریافت مقالات: 1,052,491

تعداد مقالات دریافت شده: 635

نرخ پذیرش: 41

 

 

فصلنامه علـمی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف

علوم و فنـاوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط

مناسب میان مراکز علمـی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منـتشر می شود. تمام مـراحل

ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کامـلا آزاد است. فصلنامه علمی «بسپارش» با همکاری «انجمن پلیمر ایران» منتشر می شود. این فصلنامه موضوعات زیر را در برمیگیرد:

 

      -  مقالات  ترویجی، آموزشی

      -  اخبار علمی، فناوری و پژوهشی

      -  معرفی مراکز پژوهشی و صنعتی ملی و بین المللی

      -  معرفی کتاب و پایگاه های تخصصی

      -  معرفی پایان ­نامه­ ها و سمینار های ملی و بین ­المللی

      -  واژه ­نامه پلیمر    

 

 

   موضوعات مورد علاقه برای دریافت مقاله:

 

      - سنتز و شناسایی انواع پلیمرها                                             

      - رئولوژی           

      - خواص مهندسی (لاستیک ها، پلاستیک ها، کامپوزیت ها)   

      - فراورش پلیمرها

      - زیست پلیمرها و پلیمرهای طبیعی        

      - سامانه های دارورسانی

      - و مباحث حوزه فناوری نانو در تمام موارد مزبور

 

                                                                                                                                                                                         

                 

شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 43، شهریور 1401، صفحه 1-77 

2. مروری بر فن‌ها و زیست‌جوهرهای زیست‌چاپگرهای سه‌بعدی

صفحه 14-26

نگار فرزانه فر؛ مهدی شیخی؛ فاطمه رفیع منزلت


3. مروری اجمالی بر انواع کمک‌کاتالیزگر‌ها و عملکرد آن‌ها در فرایندهای (کو)پلیمرشدن اولفین‌ها: از سنتز تا کاربرد صنعتی

صفحه 27-35

مریم ماسوری؛ رضا راشدی؛ عبدالحنان سپاهی؛ محمد حسین جندقیان؛ احسان نیک‌زینت؛ سعید هوشمند موید


4. ذرات دوخاصیتی: 1- طراحی و تهیه

صفحه 36-49

مائده رمضانپور؛ عباس رضایی شیرین آبادی


5. بررسی پارامترهای مؤثر بر پدیده خودهسته‌زایی در پلیمرهای نیمه‌بلوری

صفحه 50-58

زهرا یعقوبی؛ عبدالحنان سپاهی؛ کمال افضلی؛ اعظم جلالی آرانی؛ خسرو ولی اقبال


6. اثر نانوذرات الماس بر آمیزه‌های لاستیکی

صفحه 59-69

محمدمهدی کامیابی؛ سید محمد صادق حسینی؛ حانیه جمالیزاده


7. بخش جنبی

صفحه 70-77

همکاران تحریریه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار مدیر وب سایت
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها