تعداد مشاهده مقالات: 1,867,304

تعداد دریافت مقالات: 1,311,103

تعداد مقالات دریافت شده: 685

نرخ پذیرش: 41

زمان پذیرش: 132

 

 

فصلنامه علـمی «بسپارش» با هدف ترویج و ارتقای سطح دانش پلیمر در جامعه علمی در زمینه‌های مختلف علوم و فنـاوری پلیمر و انعکاس آخرین یافته های علمی و صنعتی ایران و جهان و در راستـای ایجاد ارتباط مناسب میان مراکز علمـی و صنعتی از سوی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران منـتشر می شود. تمام مـراحل ارسال مقاله، داوری و پذیرش، آنـلاین انجام می شود و دسترسی به مقالات منتشر شده کامـلا آزاد است.

فصلنامه علمی «بسپارش» با همکاری «انجمن پلیمر ایران» منتشر می شود. این فصلنامه موضوعات زیر را در برمیگیرد:

 

      -  مقالات  ترویجی، آموزشی

      -  اخبار علمی، فناوری و پژوهشی

      -  معرفی مراکز پژوهشی و صنعتی ملی و بین المللی

      -  معرفی کتاب و پایگاه های تخصصی

      -  معرفی پایان ­نامه­ ها و سمینار های ملی و بین ­المللی

      -  واژه ­نامه پلیمر    

 

 

   موضوعات مورد علاقه برای دریافت مقاله:

 

      - سنتز و شناسایی انواع پلیمرها                                             

      - رئولوژی           

      - خواص مهندسی (لاستیک ها، پلاستیک ها، کامپوزیت ها)   

      - فراورش پلیمرها

      - زیست پلیمرها و پلیمرهای طبیعی        

      - سامانه های دارورسانی

      - و مباحث حوزه فناوری نانو در تمام موارد مزبور

 

آخرین به روزرسانی: اول اسفند ماه 1401

 

                                                                                                                                                                                         

                 

شماره جاری: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 49، اسفند 1402، صفحه 1-87 

مواد تغییرفاز نانوامولسیونی با کارکرد ذخیره‌سازی انرژی: طراحی، شناسایی و عملکرد گرمایی

صفحه 15-28

سیده پانته آ حسینی لرگانی؛ حامد سلیمی کناری؛ سید رضا نبوی؛ احمد علی ربیع نتاج درزی


مروری بر ساختار و عملکرد غشاهای الکترولیتی پلیمری و کاربردهای آن‌‌ها

صفحه 29-41

مهدی توحیدیان؛ سیف اله جمال پور؛ سحر عنایتی؛ مبینا توحیدیان


بخش جنبی

صفحه 80-87

همکاران تحریریه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر مدیر اجرایی ویراستار کمیته اجرایی
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها