اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 208
تعداد عدم پذیرش 225
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 181

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 363
تعداد مشاهده مقاله 1195638
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 674999
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 6 روز
زمان داوری 17 روز
زمان پذیرش 129 روز
درصد پذیرش 37.67 %