اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش 223
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 179

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 31
تعداد مقالات 356
تعداد مشاهده مقاله 1180450
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 656054
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 6 روز
زمان داوری 20 روز
زمان پذیرش 143 روز
درصد پذیرش 40.63 %