اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 640
تعداد پذیرش 261
تعداد عدم پذیرش 267
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 214

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 10
تعداد مقالات 99
تعداد مشاهده مقاله 65735
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 52333
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
درصد پذیرش 41 %