اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 685
تعداد پذیرش 284
تعداد عدم پذیرش 288
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 229

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 128
تعداد مشاهده مقاله 156993
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 125735
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 146 روز
درصد پذیرش 41 %