اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 656
تعداد پذیرش 265
تعداد عدم پذیرش 273
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 218

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 104
تعداد مشاهده مقاله 87141
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 68061
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
درصد پذیرش 40 %