اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 584
تعداد پذیرش 228
تعداد عدم پذیرش 241
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 196

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 6
تعداد مقالات 61
تعداد مشاهده مقاله 23579
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 20288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 152 روز
درصد پذیرش 39 %