اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 605
تعداد پذیرش 238
تعداد عدم پذیرش 249
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 203

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 7
تعداد مقالات 73
تعداد مشاهده مقاله 30203
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 26550
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 150 روز
درصد پذیرش 39 %