اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 619
تعداد پذیرش 253
تعداد عدم پذیرش 256
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 207

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 2
تعداد شماره‌ها 8
تعداد مقالات 89
تعداد مشاهده مقاله 45408
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 37270
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 148 روز
درصد پذیرش 41 %