اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 674
تعداد پذیرش 273
تعداد عدم پذیرش 281
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 225

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 114
تعداد مشاهده مقاله 121325
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 97232
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 147 روز
درصد پذیرش 41 %