تماس با ما

آدرس پستی دفتر نشریه بسپارش:

1- تهران، اتوبان تهران- کرج، خروجی 15، بلوار پژوهش

2- تهران، انتهای بزرگراه شهید همت، بلوار پژوهش

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 115-14965


تلفن تماس : 48662203-021 (به دلیل دورکاری، چنانچه موفق به تماس تلفنی نشدید از طریق ایمیل ارتباط بگیرید)


پست الکترونیکی:  basparesh@ippi.ac.ir


پایگاه اینترنتی: http://basparesh.ippi.ac.ir


CAPTCHA Image