پرسش‌های متداول

چگونه می‌توانم مقاله‌ام را به این نشریه ارسال کنم؟

مؤلف مسئول مکاتبات پس از ثبت نام در سامانه مجله و دریافت نام کاربری و رمز عبور می‌تواند مقاله را طبق شیوه نامه تدوین موجود در بخش راهنمای نویسندگان پایگاه مجله ارسال کند.

ساختار مقاله برای ارسال به این مجله چگونه باید باشد؟

در بخش راهنمای نویسندگان، نحوه تدوین و ساختار مقاله برای ارسال به این نشریه به‌طور کامل شرح داده شده است.

این نشریه چه نوع مقالاتی را می‌پذیرد؟

صرفاً مقالات ترویجی و مروری

زمان داوری تا پذیرش مقاله چه مدت به طول می‌انجامد؟

برای هر مقاله مدت زمان داوری سه هفته تا یک ماه درنظر گرفته شده و زمان اصلاح مقاله توسط مؤلف و ارسال مجدد 1 ماه پیش‌بینی شده است. در صورت نیاز به داوری مجدد و احتساب یک ماه برای داوری مقاله اصلاح‌شده و بازبینی مؤلف، کمترین زمان تخمینی برای یک مقاله از دریافت تا پذیرش حدود ۴ ماه است. با این وجود، متاسفانه به دلیل تأخیر یا عدم دریافت به موقع نظرهای داوران و انتخاب مجدد داور جدید و طولانی شدن فرایند داوری گاهی این زمان طولانی‌تر می‌شود.

چگونه می‌توانم فایل الکترونیکی مقالات را داشته باشم؟

فایل PDF تمام مقالات چاپ شده به‌طور رایگان در پایگاه مجله در دسترس است.

چگونه می‌توانم برای اشتراک نسخه کاغذی نشریه اقدام کنم؟

در صفحه اصلی مجله بخش اشتراک نسخه چاپی، شماره حساب و مبلغ اشتراک با احتساب هزینه پست همراه با فرم اشتراک مجله گذاشته شده است. پس از پرکردن این فرم و واریز مبلغ ذکر شده و ارسال آن به دورنگار یا ایمیل دفتر مجله شما می‌توانید مشترک نسخه چاپی شوید و پس از آن مجلات را به‌طور منظم دریافت خواهید کرد.