غشاهای فلوئوروپلیمر: بررسی رویکردهای نوین در تهیه و اصلاح سطحی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

چکیده

در چند دهه اخیر، فلوئوروپلیمرها به دلیل دارا بودن استحکام مکانیکی و پایداری شیمیایی بسیار ممتاز به طور گسترده در طراحی و آماده سازی غشاهای جداسازی استفاده شده اند. از برجسته ترین این کاربردها می توان به فرایندهای غشایی میکروصاف کردن، فراصاف کردن و تقطیر غشایی اشاره کرد که هر یک دارای سازوکارهای متفاوتی هستند. خواص و شکل شناسی غشا، رابطه تنگاتنگی با مقدار شار عبوری، آبدوستی یا آبگریزی غشا، مقاومت گرمایی و مکانیکی، پایداری شیمیایی و همچنین خواص ضدرسوبی آن دارد. امروزه به کارگیری روش های مختلف در زمینه آماده سازی و اصلاح سطحی غشا، ایجاد تغییر در خواص و شکل شناسی آن را تا حد قابل قبولی امکان پذیر ساخته است.
در این پژوهش، ضمن معرفی فلوئوروپلیمرهای استفاده شده در ساخت غشا، خواص و ساختار آنها، غشاهای فلوئوروپلیمر و نیز پیشرفت های اخیر در زمینه آماده سازی و اصلاح سطحی این غشاها بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fluoropolymer Membranes: Some New Approaches in Preparation and Surface Modification

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shahin
  • mitra Tavakoli
چکیده [English]

due to the mechanical strength and their significant chemical stability, fluoropolymers
have been vastly utilized in designing and preparing separation membranes over the last
decades. The most important uses include in membranous processes such as microfiltration,
ultrafiltration, and membranous distillation which each one involves different mechanisms.
The properties of the membranes and morphology have close relationship with flux rate,
membranes' hydrophilicity or hydrophobicity, thermal and mechanical resistance, chemical
stability as well as membranes' anti-fouling property. Today, by employing various methods
in preparation and surface modification of the membranes, altering membrane properties
and morphology is made possible to an acceptable extent. In this study, in addition to
introducing fluoropolymers used in membrane fabrication, we discuss the main properties
and structure of fluoropolymer membranes and recent advancements in the preparation and
surface modification of membranes in general.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fluoropolymer
  • membrane
  • membrane processes
  • preparation
  • surface modification