تولید آجر و بلوک سفالی سبک با استفاده از افزودنی پلی‌استیرن منبسط

نویسندگان

1 تهران، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، صندوق پستی 1696-13145

2 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 14965 -115

چکیده

آجر معمولی وزن زیادی دارد و باعث سنگین شدن ساختمان و در نتیجه آسیب‌پذیری آن در برابر نیروهای زلزله می‌شود. از این رو لازم است تا با کاهش چگالی، افزون بر  سبک کردن آجر، ویژگی های عایقکاری گرمایی آن نیز بهبود یابد. از موادی که به عنوان افزودنی تخلخلزا به مواد اولیه آجر اضافه می‌شود دانه‌های پلی‌استیرن منبسط است. در این مقاله بخشی از یافته‌های طرح پژوهشی تولید آجر سبک با استفاده از دانه‌های پلی‌استیرن منبسط ارائه می‌شود. در این طرح دانه‌بندی اسفنج، تعیین نسبت و چگونگی اختلاط و دمای پخت بررسی شده است. بررسی ها نشان میدهد با افزودن 5/1 درصد وزنی دانه‌های پلی‌استایرن منبسط به خاک آجرپزی، چگالی بدنه به 98/0 گرم بر سانتیمتر مکعب و مقاومت فشاری به حدود 8/9 مگاپاسکال می‌رسد. چنین آجری به عنوان آجر معمولی باربر قابل استفاده است. با افزودن 2 درصد وزنی دانه‌های پلی‌استایرن منبسط به خاک، چگالی بدنه به حدود 9/0 گرم بر سانتیمتر مکعب کاهش یافت در حالیکه مقاومت فشاری به حدود 9/6 مگاپاسکال رسید. این نوع آجر را می‌توان به عنوان آجر معمولی غیرباربر استفاده نمود. ضریب هدایت حرارتی آجرهای سبک ساخته شده با 5/1 درصد وزنی دانه‌های پلی‌استایرن منبسط 36/0 وات بر متر بر درجه کلوین به دست آمد که در مقایسه با آجرهای معمولی به میزان یک سوم کاهش یافته است. تولید آزمایشی آجرهای سبک با افزودنی دانه‌های پلی‌استایرن منبسط در کارخانه آجر ماشینی موفقیت آمیز بود به طوری که آجرهای ساخته شده دارای مقاومت و جذب آب استاندارد و کیفیت مناسب بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lightweight Bricks and Clay Blocks Production Using EPS Additive

نویسندگان [English]

  • sohrab viseh 1
  • ali akbar yousefi 2
1
2