مروری بر بستر های نانو لیفی الکتروریسی شده بر پایه پلی اتر سولفون با کاربرد غشایی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،

2 دانشجو

3 عضو هیات علمی، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

چکیده
غشاهای پلیمری یکی از مهمترین ابزار جداسازی در صنایع مختلف هستند، این غشاها متخلخل یا متراکم بوده و به انواع متقارن و نا متقارن تقسیم بندی می شوند. غشا بر اساس اندازه ذرات یا ماهیت ، جداسازی می کنند. روش های متفاوتی برای تهیه غشاها استفاده می شود کهنانو الیاف یکی از انواع آن هاست. نانو الیاف پلیمری نیز با روش های مختلفی ساخته می شوند که الکتروریسی یکی از روش های مناسب، آسان و مقرون به صرفه برای تهیه نانو الیاف است که کاربرد های بسیاری در زمینه های متنوع دارد. از جمله کاربرد های آن تهیه بستر های نانو لیفی برای مصارف غشایی است.از ویژگی های این غشاها میتوان به تخلخل بالا، متصل بودن حفرات به یکدیگر و نسبت بالای مساحت سطح به حجم اشاره کرد. از طرفی خواص ویژه پلیمر پلی اتر سولفون مانند مقاومت حرارتی ، شیمیایی و زیست سازگار بودن با در نظر گرفتن مزایای روش الکتروریسی توجه بسیاری از محققین به غشاهای پلی اترسولفونی تهیه شده به روش الکتروریسی جلب شد. در این مقاله به اصول فرایند الکتروریسی برای تهیه غشاهای نانو لیفی و غشاهای نانو لیفی پلی اتر سولفونی و عوامل موثر بر آن مانند عوامل محلولی، دستگاهی و محیطی با کاربردغشایی پرداخته شده است. در تهیه این غشاها انتخاب حلال مناسب، شرایط فرایندی و محیطی بسیار حایز اهمیت بوده و خواص نانو الیاف را تحت تاثیر قرار می دهد غشاهای نانو لیفی این امکان را دارند که با اصلاحات فیزیکی و شیمیایی خواص آن ها را بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of the Nanofibrous Electrospun Substrate for Membrane Application

نویسندگان [English]

  • Mojgan Zandi 1
  • Mojgan Zandi 3
1 a member of academic staff Iran Polymer and Petrochemical Institute
2
3
چکیده [English]

Polymeric membranes are important separation techniques, these membranes are porous or dense and are categorized as symmetric or asymmetric membranes. These devices do separation base on size or structure of the substrates. Nowadayd, different methods are used to fabricate of nanofibrous membranes which attract the researchers’ attention. Nanofibers are prepared via various methods, such that electrospinnig is one of the appropriate, easy and economical methods to fabricate the nanofibers which have found many applications in different scientific fields, including fabrication of nanofibrous membrane for using in filtration process. The characteristics of these membranes are high porosity; of about 80%, highly interconnected pores and large ratio of surface area to volume. On the other hand, polyethersulfone is a polymer with special properties such as heat and chemical resistance as well as biocompatibility. In these membranes select of solvent, process and environmental conditions are many important that affected on nanifibrous substrate properties. Nanofibrous membranes could be improved whit the chemical and physical modification. In this paper, an overview of the process for electrospinning of polyethersulfone membrane has been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nanofiber membrane؛ Electrospinning؛ polyethersulfone
  • mat
  • application