دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-109 
5. پلیمرهای هوشمند 5- پلیمرهای یونومری خود ترمیم شونده

صفحه 29-42

زینب السادات شیخ الاسلامی؛ علیرضا مهدویان


8. اثر حضور الیاف بر سینتیک پخت رزین‌های گرماسخت

صفحه 66-75

علیرضا عاشوری بجستانی؛ مهرزاد مرتضایی؛ حمیدرضا خلفی


9. عوامل موثر بر شکل شناسی و خواص اسفنج های لاستیکی سلول بسته

صفحه 76-83

علی وحیدی فر؛ سعید نوری خراسانی؛ حسین علی خنکدار؛ الناز اسمی زاده؛ رسول اسمعیلی نیسیانی