دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، شهریور 1394 
5. مروری بر سایش در لاستیک‌ها

صفحه 27-35

رسول اسمعیلی نیسیانی؛ روح اله باقری


7. کاربرد پلیمر های سه بعدی به عنوان حامل های دارویی

صفحه 49-59

فاطمه زارعی؛ نفیسه فرهادیان؛ زهرا مقصود