نانوسلولز و قابلیت تقویت کنندگی آن در پلیمرهای مختلف

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

با افزایش نگرانی های زیست محیطی، نرخ بالای استفاده از منابع نفتی و نیاز به مواد و فرآیندهای سازگار با محیط ‏زیست، مطالعه های زیادی را بر روی مواد بدست آمده از منابع تجدیدپذیر سوق داده است و محصولات زیست تخریب پذیر یا قابل بازیافت را گسترش داده است. یکی از این منابع تجدیدپذیر و زیست سازگار، نانوالیاف سلولزی ‏می باشند. مطالعه این نانوالیاف به عنوان عامل تقویت کننده در نانوکامپوزیت ها از تقریبا 15 سال پیش شروع شده ‏است. در این مطالعه به بررسی قابلیت تقویت کنندگی نانوالیاف سلولزی در پلیمرهای مختلف پرداخته و موانع ‏موجود بر سر راه را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nanocellulose and its reinforcing in various polymers

نویسندگان [English]

  • Meysam Mehdinia
  • mehrab madhoushi
چکیده [English]

Regarding to rising on environmental issues, the high rate use of oil resources and the need for ‎environmental friendly materials and processes, it led to many studies on materials derived from ‎renewable resources and has expanded biodegradable or recyclable products. One of these ‎renewable and environmental friendly resources is nanocellulose. nanocellulose studying, as ‎reinforcing agent in nanocomposites, has started since 15 years ago. In this review paper, we ‎investigated the possibility of nanocellulose reinforcing in different polymers and its drawbacks ‎have been discussed.‎Regarding to rising on environmental issues, the high rate use of oil resources and the need for ‎environmental friendly materials and processes, it led to many studies on materials derived from ‎renewable resources and has expanded biodegradable or recyclable products. One of these ‎renewable and environmental friendly resources is nanocellulose. nanocellulose studying, as ‎reinforcing agent in nanocomposites, has started since 15 years ago. In this review paper, we ‎investigated the possibility of nanocellulose reinforcing in different polymers and its drawbacks ‎have been discussed.‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental issues
  • Environmental friendly material
  • Cellulose nanofibers
  • Polymers