نانوکامپوزیت های کو پلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 1- مروری بر شکل شناسی، تبلور و خواص حرارتی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 دانشجو-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

3 عضو هیات علمی-پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

به سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی مانند پایداری حرارتی، استحکام کششی و ممانعت در برابر نفوذ، نسبت به پلیمر خالص، تمایل زیادی برای استفاده از نانوکامپوزیت های پلیمر و نانوخاک رس وجود دارد. در چند دهه گذشته، کارایی نانوکامپوزیت های تهیه شده برپایه پلی اتیلن و نانوخاک رس در صنایع حمل و نقل، سیم و کابل، بسته بندی مواد غذایی و ساختمان منجر به استفاده گسترده از آنها شده است. البته ماهیت آب دوست نانوصفحات خاک رس، موجب شده تا به منظور واردسازی آن به این کوپلیمر فاقد گروه آب دوست و ایجاد خواص برتر، نیاز به اصلاح نانوخاک رس و استفاده از سازگار کننده وجود داشته باشد. کوپلیمر اتیلن- اکتن به دلیل داشتن شاخه در ساختار خود، نسبت به پلی اتیلن پرچگال از تبلور کمتر و در نتیجه از دمای ذوب پایین تر و فرآیند پذیری بهتری برخوردار است. افزودن نانو صفحات خاک رس به دلیل ایجاد هسته گذاری ناهمگن، تبلور کوپلیمر اتیلن- اکتن را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین، انجام فرآیند مذکور بر پایداری حرارتی و شعله پذیری این کوپلیمر موثر بوده و بسته به نوع شکل ایجاد شده، میزان این تغییرات متفاوت است. در این مقاله، مروری بر مهم ترین پژوهش های انجام شده طی سال های اخیر در مورد نانوکامپوزیت های پلی اتیلن کم چگال خطی خصوصا کوپلیمر اتیلن- اکتن با نانوصفحات خاک رس، صورت گرفته و به بررسی شکل شناسی، روش های مختلف تهیه، خواص حرارتی و تبلور این نانوکامپوزیت ها پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethylene-Octene Copolymer/Nanocaly Nanocomposites: 1- A Review on Morphology, Crystalization and Thermal Properties

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavi-Nouri 1
  • Masoud Tayefi 2
  • Alireza Sabet 3
1
2
3
چکیده [English]

Polyethylenes are among of the commodity polymers with wide-spread applications. They are being used in transportation, wire and cable, food packaging, and building industries, for instance. Ethylene-octene copolymers contain more branches in respect to that of the high density polyethylene, therefore, their crystallinities and melting points are lower and can also be processed much easier. Nowadays, there are huge interests in using polymer-clay nanocomposites because of their higher desired physical and mechanical properties such as thermal stability, tensile strength and barrier resistance in comparison with that of the unfilled polymers or the polymers which are reinforced with the same amount of micro-sized fillers. Nanoclays are modified using organic modifiers such as alkylammonium ions in order to enhance their compatibility with polymers. They can also act as a nucleating agent and change the crystallinity of polymeric materials. This nano-sized filler could also affect the thermal stability and flame retardancy but the amount of influence depends on the morphology developed. In this article, our aim is to present some information about the above-mentioned nanocomposites by reviewing the recently published papers in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethylene-Octene Copolymer
  • Nanocomposite
  • Nanoclay
  • morphology
  • thermal properties