اصلاح آبگریزی پلیمرهای محلول در آب

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشجو پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

اصلاح پلیمرها نشانگر روش ارزشمند ترکیبی برای رسیدن به پلیمرهایی با ساختار، ترکیب و خواص مناسب است که از راه پلیمر شدن مستقیم مونومرها به آسانی امکان پذیر نیست. اصلاح پلیمر از سال 1990 تبدیل به روش اصلی برای بهبود خواص و وسعت دادن به دامنه کاربرد پلیمرها شده است. امروزه، تولید پلیمرهای اصلاح شده، همچون سلولوزها و پلی آکریلیک اسید اصلاح شده، در جهان به طور تجاری، وجود دارند. پلیمرهای اصلاح شده آبگریز به علت ویژگی های رئولوژیکی غیرمعمول بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این پلیمرها شامل یک زنجیر اصلی آبدوست و مقدار کمی )به طور معمول >% 5- 2 مولی( از گروه های آبگریزند که برچسب ) sticker ( نامیده می شوند. این گروه ها با
پیوند کووالانسی به زنجیر اصلی متصل اند. معماری مولکول ها و همچنین ویژگی آبدوستی زنجیر پلیمر و برچسب ها به طور گسترده می تواند متغیر باشد. بنابراین، از غنی بودن معماری پلیمرهای مرتبط )تصادفی، قطع های و آبگریزی انتهای زنجیر( تنوع خواص شیمیایی و فیزیکی حاصل میشود که موجب کاربرد آنها در دارورسانی، پراکنده سازها، غلظت دهنده ها، لوازم آرایشی و پالایش نفت کاربرد دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Hydrophobicity Modification of Water-soluble Polymers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kohestanian 1
  • Hosein Bohendi 2
1
2
چکیده [English]

Polymer modification technique is a valuable synthetic approach which leads to
modified polymers with unique composition, structure, and properties that cannot
be readily achieved by direct polymerization of monomers. Since 1990, polymer
modification technique has become a most important method for improving the properties
of polymers and extending the range of their application. Nowadays, the modified
polymers such as cellulose and poly acrylic acid are available on a commercial scale in
the world. Hydrophobically modified polymers (HMPs) have attracted a great deal of
interest because of their unusual rheological properties.These polymers consist of watersoluble
hydrophilic backbones and a small amount (typically < 2-5 mol%) of covalently
bonded hydrophobic moieties called "stickers". The molecular architecture as well as the
characteristics of the hydrophilic chain and stickers can vary widely. Therefore, the diverse
structural architectures of these modified polymers (random, block or hydrophobically endcapped)
produce diverse physicochemical properties, which lead to useful applications in
pharmaceutics, dispersants, thickening agents, cosmetics and oil recovery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymer modification
  • hydrophilic
  • hydrophobic
  • water-soluble polymers
  • Applications