عوامل موثر بر شکل شناسی و خواص اسفنج های لاستیکی سلول بسته

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه بناب

2 دانشگاه صنعتی اصفهان

3 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

4 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران دانشگاه بناب

چکیده

در این مقاله پارامترهای موثر در تولید اسفنج لاستیکی سلول بسته تولید شده از لاستیک جامد مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات نشان داد که پارامترهای فرایندی مانند دما و زمان پیش پخت، دما و زمان فوم شدن، فشار اسفنج شدن و پارامترهای طراحی فرمولاسیون مانند نوع لاستیک، نوع و درصد عامل پخت،  تقویت کننده و  پف دهنده روی ریزساختار و در نتیجه خواص اسفنج موثر هستند. در اسفنج ها، دو پدیده انبساط سلول های اسفنج در تقابل با مدول و سختی لاستیک است. در بین پارامترهای بالا، پارامترهایی مانند افزایش دمای پیش پخت، افزایش زمان پیش پخت، افزایش فشار اسفنج شدن، مقدار دوده، سیستم پخت با سرعت بالاتر که باعث افزایش مدول و سختی آمیزه می شوند اندازه سلول ها را کاهش، شخامت دیواره سلولی را افزایش و چگالی را بیشتر می کنند ودر نهایت خواص فیزیکی مکانیکی را بهبود می بخشند. از طرف دیگر، پارامترهایی مانند مقدار پف دهنده، کاهش فشار اسفنج شدن که به انبساط سلولی کمک می کنند باعث کاهش دانسیته و افزایش اندازه سلولی، کاهش ضخامت دیواره های سلولی و تضعیف خواص می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

morphology and property of closed cell rubber foams

نویسنده [English]

  • ali vahidifar 1
1 Bonab University
2
3
4
چکیده [English]

In this study, parameters related to closed cell rubber foam prepared from solid rubber have been studied. It is revealed that two kind of parameters including a)processing parameters such as pre-cure temperature and time, foaming temperature, pressure and time, b) formulation parameters such as rubber, curing agent, fillers, foaming agent type and their content control the properties of foam effecting morphology and microstructure of it. The hardness and modulus of the foam inversely depends on the expansion of foam cells. In the other words, decrease in cell size leads to increase in modulus, hardness, foam density and cellular thickness. The increase in pre-curing temperature, pre-curing time, foaming pressure, the content of filler and curing agent increase the foam density while they illustrate the inverse effect on cellular size. In addition, increase of foaming agent content and foaming temperature decrease the density of foam while increase the cell size. It is observed that increasing the cure rate of rubber foams significantly increases the modulus of the foams which is the direct result of increased density and decreased cell size.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rubber؛ rubber foam؛ chemical blowing agent؛ closed cell foam
  • grade