مروری بر کارایی بازدارنده‌های ‌‌شعله بی‌هالوژن برای پلی‌اولفین‌ها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی و پلیمر دانشگاه یزد

2 گروه مهندسی شیمی و پلیمر/دانشگاه یزد/یزد

10.22063/basparesh.2020.2631.1502

چکیده

پلی­ اولفین­ها از پرکاربرد­ترین دسته مواد پلیمری با مقاومت اشتعال­ پذیری کم هستند. امروزه، به­ کار­گیری افزودنی­ های بی­ هالوژن برای ایجاد خواص بازدارندگی شعله در پلی­ اولفین­ها، به­ دلیل مشکلات زیست­محیطی افزودنی­ های هالوژن­ دار، حائز اهمیت است. بازدارنده­ های شعله بی­ هالوژن به چند دسته تقسیم می­شوند که مهم­ترین آن­ها انواع برپایه فسفر، مواد معدنی، نیتروژن، سیلیسیم، بور و سامانه­های گرماتورمی هستند. در این مقاله، سازوکار عملکرد و کارایی هر یک از این عوامل بازدارنده شعله برای سامانه ­های پلیمری برپایه پلی­ اولفین­ ها بررسی شده­ اند. نتایج مطالعات نشان می­ دهند، برای دست­یابی به خواص مقاومت در برابر اشتعال مطلوب برای پلی­ اولفین­ها، به­ علت بازده نسبتاً کم اکثر ترکیبات ض دشعله بی­ هالوژن، استفاده از مقدار­ زیاد آن­ها در فرمول­بندی محصول­ تولیدی لازم است که به افت قابل توجه خواص مکانیکی آن منجر می­شود. به­ منظور غلبه بر این مشکل، ترکیب افزودنی­ های بی­ هالوژن برای دست­یابی به اثر هم­افزایی، با هم استفاده می­شوند. براساس نتایج حاصل از مطالعات مشخص شده است، مناسب­ترین سامانه مکمل در کنار اکثر افزودنی­ های بی­ هالوژن برای رسیدن به اثر هم­ افزایی در ایجاد مقاومت اشتعال ­پذیری برای پلی­ اولفین­ ها، سامانه­ های گرماتورمی هستند. این اثر هم­ افزایی با سازوکار فاز جامد و تقویت پوشش محافظ در این فاز ناشی از وجود سامانه گرماتورمی ایجاد می­ شود.          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on the Performance of Halogen-free Flame Retardants for Polyolefins

نویسندگان [English]

  • Mehdi Entezam 1
  • Reza Asgari Khoshouei 2
1 Department of Chemical and Polymer Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
2 Department of Polymer Chemistry/ Yazd university/ Yazd
چکیده [English]

P olyolefins (POs) are one of the most widely used classes of polymeric materials with
low flammability. Today, the use of halogen-free retardants (HFFRs) for polyolefins
is important due to the environmental problems of halogen additives. Halogen-free flame
retardants are divided into several categories, which the most important include phosphorusbased
types, minerals, nitrogen, silicon, boron, and intumescent systems. In this article,
the operation mechanism and performance of these additives as the flame retardants for
POs-based systems are reviewed. The results show that in order to achieve the desired
flame resistance properties for polyolefins, due to the relatively low efficiency of most
halogen-free flame retardant compounds, large amounts are used in the formulation,
resulting in a significant decrease of thier mechanical properties. To overcome this problem,
combinations of halogen-free flame retardants with synergistic effect should be used for
POs. Based on the studies, it has been found that intumescent systems are the most effective
additives, along with most of the halogen-free additives to achieve the synergistic effect
in creating flame resistance for polyolefins. This synergistic effect is created by the solid
phase mechanism and the strengthening of the protective coating in this phase due to the
presence of a intumescent systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flame retardant
  • halogen-free
  • Polyolefine
  • polyethylene
  • Polypropylene