بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، صندوق پستی 4435-11365

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ، صندوق پستی 4413-15875

3 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112-14975

چکیده

در این مقاله، سه عامل از شرایط فرایند شامل دمای اختلاط، سرعت پیچ اکسترودر و ترتیب اختلاط اجزای آمیخته سه‌تایی بر پایه پلی‌آمید (PA6) و پلی‌کربنات (PC) به همراه لاستیک آکریلونیتریل بوتادی‌ان (NBR) در سه سطح مختلف متغیر واقع شدند که اثر هریک از این شرایط فرایند بر شکل‌شناسی آمیخته و خواص مکانیکی آن بررسی شد. طراحی این آزمایش با نرم‌افزار تاگوچی انجام پذیرفت و در تمام نمونه‌های تهیه شده از آزمون میکروسکوپی الکترونی پویشی نشر میدانی (FESEM) برای بررسی ریزساختار استفاده شد. خواص مکانیکی بررسی شده استحکام ضربه‌ای و خواص کششی (مدول یانگ و تنش تسلیم) هستند که تحت تأثیر ریزساختار نتایج بسیار متغیری را در آمیخته نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Processing Conditions and Their Effects on PA6/PC/NBR Ternary Blends

نویسندگان [English]

  • Payam Abdoltajedini 1
  • Ahmad Arefazar 2
  • Gholam Reza Bakhshandeh 3
  • Masoumeh Delkash 1
1
2
3
چکیده [English]

The effects of processing conditions were studied for ternary polymer blends based on polyamide 6 (PA6), polycarbonate (PC) and Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR). The ternary blends were accumulated at fixed compositions (PA6/ PC/NBR: 80/10 /10 wt%) using counter-rotating twin-screw extruder under three levels of blending sequence, die temperature, and screw speed. The experimental design was fulfilled by using Taguchi experimental analysis and the field emission scanning electron microscopy (FESEM) micrographs were used to investigate the microstructure. The mechanical properties such as tensile properties (Young's modulus and yield stress) and impact strength were highly influenced by processing conditions and the mean effects of each factor were calculated to investigate their role on mechanical properties of the blends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ternary blends
  • phase morphology
  • tensile properties
  • impact strength
  • taguchi method