دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-84 
بهینه‌سازی شرایط فرایند و اثر آنها بر آمیخته سه‌تاییPA6/PC/NBR

صفحه 4-12

پیام عبدالتاجدینی؛ احمد عارف آذر؛ غلام‌رضا بخشنده؛ معصومه دلکش


گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری

صفحه 35-48

زینب السادات شیخ‌الاسلامی؛ احمد جمشیدی


ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ

صفحه 49-57

رحیم یدالهی؛ یحیی همزه؛ حسین مهدوی؛ علی قاسمیان