شبیه سازی عددی اثر جریان کششی و برخوردی پلیمر پیزوالکتریک در حدیده استوانه‌ای همگرا

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 آبادان، پالایشگاه آبادان، صندوق پستی: 555

2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، پژوهشکده فرایند، گروه پلاستیک، صندوق پستی 112-14975

چکیده

با توجه به اهمیت ساختار بلوری بر خواص پیزوالکتریک پلیمر پلی‌وینیلیدن فلوئورید و اثر جریان  کششی موجود در فرایند بر تقویت این ساختار خاص، در این پژوهش شکل هندسی کاملا جدیدی که به شکل استوانه‌ای بوده و شامل کانال با ناحیه انتهایی همگراست، بررسی شد. جریان مذاب در درون حدیده، با نرم‌افزار فلوئنت تحلیل شد. نتایج حاصل از مدل‌سازی، بیانگر وجود جریان کششی بسیار مؤثر در ناحیه رسیدن جریان‌ها به یکدیگر (ابتدای ناحیه همگرا) و حاکم بودن این جریان در طول ناحیه همگراست. به کمک نتایج این پژوهش، می‌توان حدیده‌ای ساخت که جریان کششی زیادی را بر مذاب وارد کند. با معرفی این فناوری نیاز به کشش سرد پلیمر پس از فرایند، که تا کنون فقط محدود به تولید فیلم‌های پیزوالکتریک است، برطرف می‌شود. از این هندسه ساده می‌توان با کمی تغییر، برای تولید فیلم‌های استوانه‌ای و روکش‌های مدور پیزوالکتریک استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation of Elongational Flow Effect and Piezoelectric Polymer Encounter in a Converging Cylindrical Die

نویسندگان [English]

  • Abdolhossein Daremizadeh 1
  • Ali Akbar Yousefi 2
1
2
چکیده [English]

Because of importance of crystal structure effect on specification of piezo-electric poly(vinylidene fluoride), PVDF, and elongational flow effect on enhancement of this crystal structure, a new geometry is simulated in the form of cylindrical shape that includes a channel with convergence end zone. The melting flow in die was analyzed by the Fluent software. The results of this modeling show that there is very effective elongated flow in convergence zone. With the help of this research results a die could be made so to induce high elongation flow on melt. With the introduction of this technology the need for cold drawing of polymer will be eliminated and this simple geometry with a small modification could be used for processing of cylindrical films and hollow tubes.