ایجاد پیوندهای عرضی در سلولوز با هدف بهبود مقاومت ‌تر کاغذ

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 گلستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده مهندسی چوب و کاغذ، گروه صنایع خمیر و کاغذ

2 کرج، دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ

3 تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، گروه پلیمر

چکیده

امروزه، به‌‌منظور ایجاد پیوندهای عرضی در الیاف سلولوزی کاغذ و بهبود ویژگی‌های مقاومتی و به‌خصوص مقاومت تر آن، از رزین‌های مختلفی استفاده می‌شود. بعضی از این رزین‌ها (فرمالدهید، گلی‌اکسال) با وزن مولکولی کم و بار الکتریکی خنثی، چنانچه در خمیر خشک شوند، قابلیت انتقال مقاومت تر را دارند. این مواد فاقد سازوکاری برای ماندگاری در تعلیق الیاف هستند. از میان رزین‌های معرفی شده که قابلیت ماندگاری در تعلیق الیاف را دارند و در شرایط pH خنثی به‌کار می‌روند، می‌‌توان به پلی‌آمید اپی‌‌کلروهیدرین و پلی‌‌آکریل‌آمید گلی‌‌اکسال‌‌دار شده اشاره کرد. از بین این دو رزین پلی‌آکریل‌آمید گلی‌اکسال‌دار شده ویژگی‌ها و کارایی‌های بیشتری به لحاظ بهبود مقاومت تر و خشک کاغذ، بهبود ماندگاری الیاف و آب‌گیری دارد. همچنین، با توجه به عمل‌آوری این ترکیب در دمای محیط، ‌‌اثر قابل توجهی بر افزایش مقاومت کاغذ خیس در مرحلة تولید پیش از خشک‌‌کن دارد تا از پارگی کاغذ در مرحلة پرس کاسته شده و بر مقدار تولید افزوده شود. بنابراین، رزین مزبور از کارایی‌های خوبی در صنایع کاغذسازی نسبت به سایر رزین‌ها برخوردار است که آن را منحصر به‌فرد کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Crosslinking of Cellulose for Improvement of Wet Strength in Papers

نویسندگان [English]

  • Rahim Yadollahi 1
  • Yahya Hamzeh 2
  • Hossein Mahdavi 3
  • Ali Ghasemian 1
1
2
3
چکیده [English]

Today different resins are used in order to crosslink the cellulose fibers in paper products and improve their strength characteristics, especially wet strength. Some neutral, low-molecular-weight molecules (formaldehyde, glyoxal) can impart wet strength if they are retained and dried up in pulp. However, these materials cannot be used at the wet end of a paper machine, since they lack a means of retention. Polyamide-epichlorohydrin (PAE) and glyoxylated acrylamide (GPAM) resins are applied in papers made under alkaline condition. Polyamide-epichlorohydrin (PAE) and glyoxylated acrylamide (GPAM) resins are applied extensively, which are retained by fiber and improve the dry and wet strengths of the papers. Compared to PAE, GPAM presents some advantages such as more efficiency in increasing the wet and dry strengths of paper, retention of fine and drainage of pulp. The curing of GPAM occurs at room temperature and therefore it is able to improve wet strengths of paper before drying. This reduces paper breakage during the open draw transfer of paper and improves paper machine efficiency. Overall, GPAM is a valuable resin which may be applied in papermaking successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cellulose
  • crosslinks
  • polyamideamine-epichlorohydrin
  • glyoxalated polyacryamide
  • wet strength