دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 1-80 
رزین های اپوکسی گرمامقاوم

صفحه 4-11

سارا باجقلی؛ کبری سعادتی؛ قاسم نادری؛ حسین بوهندی


گلیسرول به عنوان یک ماده خام پر کاربرد

صفحه 12-26

علی حاجی قاسم؛ کوروش کبیری؛ محمد جلال ظهوریان مهر


پلیمرهای هوشمند :3- پلیمرهای خودترمیمی

صفحه 27-38

مهرسا امامی؛ الهام آرام؛ علی رضا مهدویان