رزین های اپوکسی گرمامقاوم

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112 - 149

چکیده

رزین های اپوکسی پیش پلیمرهایی هستند که در ساختار آنها بیش از یک حلقه اکسیران وجود دارد. این رزین ها پس از پخت به پلاستیک های گرماسخت یا شبک های شده تبدیل می شوند. اهمیت این رزین ها به جهت پایداری گرمایی، شیمیایی و ابعادی زیاد و انبساط گرمایی کم آنهاست. مقاومت گرمایی این رزین ها با عواملی چون ساختار رزین، نوع عامل پخت، محتوای کلر و واکنش پخت در ارتباط است. با توجه به نیاز مبرم بسیاری از صنایع از جمله صنایع هوافضا به رزین های گرمامقاوم، رزین های اپوکسی در بازارهای جهانی مورد توجه قرار گرفت هاند. در این مقاله، تخریب گرمایی پلیمرها و چگونگی مقاوم سازی رزین های اپوکسی در برابر گرما با روش هایی چون کامپوزیت کردن با ذرات نانو، آلیاژسازی با استفاده از پلیمرهای گرمامقاوم و عامل دار کردن رزین های اپوکسی بررسی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heat Resistant Epoxy Resins

نویسندگان [English]

  • Sara Bajgholi
  • Kobra Saadati
  • Ghasem Naderi
  • Hossein Bohendi
چکیده [English]

Epoxy resins are the prepolymers containing more than one oxirane ring in the structure. Under the curing process, epoxy resins are capable of being converted into crosslinked or thermoset plastics. The importance of epoxy resins is underscored due to their high thermal, chemical and dimensional resistance and also their low thermal expansion. The resins thermal resistance is related to their structures, curing agent, chloride content and  curing reaction. Epoxy resins have attracted remarkable attention by growing high demand
of such materials in various industrial sectors such as aerospace industry. In this paper, polymer thermal degradation and resin retrofitting against heat is studied by production of composites with nanoparticles, heat resistant polymer blends and functionalization of the epoxy resins

کلیدواژه‌ها [English]

  • epoxy resin
  • oxirane ring
  • thermoset plastic
  • thermal resistance
  • thermal degradation