دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-96 
کاربرد واکنشگرهای پلیمری در سنتزهای کتابخانه ای

صفحه 47-58

سید حمید سلیمی؛ فضه آریا نسب؛ علیرضا بنازاده


پیش رفت های اخیر پلیمرهای حافظه شکلی بر پایه نانو ذرات

صفحه 59-68

مریم احترامیان؛ اسماعیل قاسمی؛ محمد کررابی؛ حامد عزیزی


اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR

صفحه 77-85

پیام عبدالتاجدینی؛ احمد عارف آذر؛ غلامرضا بخشنده