پیش رفت های اخیر پلیمرهای حافظه شکلی بر پایه نانو ذرات

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران،پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران،کد پستی 115-14965

چکیده

مواد دارای حافظه شکلی نسل جدیدی از مواد هستند که کاربردهای زیادی در عرصه زندگی و صنعت پیدا کرده​اند. استفاده از این مواد در پاسخ به محرک​های خارجی همچون دما، نور، میدان الکتریکی یا مغناطیسی و تغییر   pH، فناوری جدید در علم مهندسی است. تغییر ویژگی های ظاهری مواد از قبیل تغییر در شکل، رنگ و ضریب شکست با استفاده از محرک‌های خارجی از این دست است. در واقع این مواد در ساختار مولکولی خود حافظه شکلی دارند و می​توانند ساختار اولیه را در خود ذخیره کنند. موادی که  اثر حافظه شکلی نشان می​دهند، قابلیت تغییر شکل و ثابت ماندن در یک شکل موقت و بازیابی شکل دائمی خود را در اثر محرک خارجی دارند. از مواد دارای حافظه شکلی در کاربردهای ویژه​ای مانند الیاف هوشمند، لوله‌های با  قابلیت جمع شوندگی،صنایع بسته بندی و پزشکی از قبیل سیم​های ارتودنسی خود تنظیم شونده و استنت‌هایباز کننده رگ​های خونی استفاده می شود. در این مقاله ضمن مرور بر ساختار و خواص مواد پلیمری دارای حافظه شکلی به بررسی اثر محرک​های خارجی و انواع نانو ذرات روی پلیمرهای حافظه شکلی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shape-memory Polymers Containing Nanoparticles: Recent Advances

نویسندگان [English]

  • Maryam Ehteramian
  • Ismaeil Ghasemi
  • Mohammad Karrabi
  • Hamed Azizi
چکیده [English]

A new generation of shape-memory materials includes those that have found many applications in domestic life as well as in industry. The use of these materials lies in response to external stimuli such as temperature, light, electric or magnetic fields-aligned or changing the pH of a new technique in engineering. Physical properties of the materials, such as changes in shape, color and refractive index are dependent on the use of external stimuli. The materials with shape memory properties in their molecular structure can store their original structure. Materials that exhibit shape memory effect have the ability to change in shape and stay in shape retrieval of temporary and permanent forms towards external stimuli. The shape memory materials find specific applications as smart fibers, heat shrinkable pipes, packaging and medical applications such as self-adjust wires and stents to open the blood vessels. In this paper, an overview is given on the structure and properties of nanoparticle-containing shape memory polymeric materials towards external stimuli.