نانوژل های پلیمری: ابزارنانوسکوپی مفید در دارورسانی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده شیمی، گروه شیمی پلیمر، صندوق پستی6455- 14155

چکیده

نانوژلها ذرات نانومتری هستند که به شکل فیزیکی وشیمیایی شبکه ای شده و به خاطر ویژگیهای قابل توجه آنها،ابزارهای مناسبی برای دارو رسانی به شمار میروند. نانوژلها مانند نانوذرات، قابلیت تزریق به خون را دارند. آنها این قابلیت را دارند که به شرایط محیطی مانند قدرت یونی،pH و دما پاسخ دهند. پایداری داروی بارگذاری شده در نانو حامل ها مسئله مهمی در دارو رسانی هدفمند است. مولکولهای دارو به طور تصادفی به بافت سالم نشت میکنند که دراین حالت نانو حامل بدون دارو به بافت هدف میرسد. برای حل این مشکل از نانوحاملهای با اتصالات عرضی یعنی نانوژل ها استفاده میشود. در این مقاله، به معرفی این نانو حاملها، روشهای سنتز و برخی ویژگیهای آنها پرداخته میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polymer Nanogels: Useful Nanoscopic Drug Delivery Devices

نویسندگان [English]

  • Sepide Khoee
  • Alireza Kavand
چکیده [English]

Nanogels are nano-sized hydrogel networks formed by chemically or physically crosslinked polymer particles. Their colloidal stability affords them as good candidates for drug delivery systems. Like nanoparticles, nanogels are injectable and responsive to environmental factors, such as ionic strength, pH, and temperature. Encapsulation stability is an important feature that needs to be addressed when designing a drug delivery vehicle. Accidental leakage of drug molecules during circulation into the healthy cells causes a nearly empty vehicle arrive at the disease site. To solve this problem a nano-carrier as nanogels is introduced. Here, we introduce nanogels, and their important synthesis methods as well as their related properties as drug carriers.