شیمی رنگینه های پلیمری به کار رفته در نساجی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده علوم و فناوری های شیمیایی، صندوق پستی: 137-14665

چکیده

در این مقاله کاربرد رنگینه های پلیمری در زمینه نساجی بررسی شده است. رنگینه های پلیمری به چهار دسته تقسیم می شوند: رنگینه های پلیمری شبکه‌ای، پراکنده،وامنش پذیر با الیاف و اسیدی. قدرت ثبات و ویژگی های عالی رنگ کردن الیاف با این رنگینه ها نشان داده شده است. رنگینه های پلیمر شبکه‌ای ثبات بسیار خوبی از خود نشان داده‌اند. رنگینه های پلیمری پراکنده دارای ثبات عالی در برابر نوراند. رنگینه های پلیمری واکنش پذیر با الیاف، پیوند کووالانسی با الیاف ایجاد می کنند و قابلیت شستشو دارند، رنگینه های پلیمری اسیدی دارای ثباتی مشابه رنگینه های منومری بوده و از پایداری گرمایی بیشتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Chemistry of Polymeric Textile Dyes

نویسندگان [English]

  • Marzieh Shekarriz
  • Forouzan Haji Aliakbari
چکیده [English]

This paper is a reviewing account on the application of polymeric dyes in textiles. Polymeric dyes are classified as crosslinking polymeric dyes, disperse polymeric dyes, “fiber-reactive” polymeric dyes and acidic polymeric dyes. Excellent color fastnesses and dyeing properties are shown when fibers are treated by these polymeric dyes. Crosslinking polymeric dyes show excellent fixation (reaching 99%); disperse polymeric dyes show excellent light fastness (8 grade); “fiber-reactive”polymeric dyes could form chemical covalent bonds with fiber, exhibiting excellent washing fastness; acidic polymeric dyes showing the same fastness properties as the corresponding monomeric dyes, and furthermore the thermal stability is enhanced.