دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، آذر 1392 
مروری بر تولید پلی‌لاکتیک اسید (PLA) از زیست‌توده

صفحه 66-75

الهام اصلاحی نوپاشانی؛ مجید لطفی؛ الهه قادری نسب