جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112- 14975

چکیده

بزرگترین منبع صنعتی پلی‌وینیل الکل، پلی‌وینیل استات است. سایر منابع تنها برای کارهای پژوهشی و ویژه موجوداند. باتوجه به منابع عظیم نفت و گاز و دسترس‌پذیری خوراک اولیه تولید این پلیمر در داخل کشور (مونومر وینیل استات تولیدی پتروشیمی اراک)، پتانسیل مناسبی برای تولید پلی‌وینیل استات و پلی‌وینیل الکل و مواد حاصل از این محصولات (مانند پلی‌وینیل بوتیرال و ...) درکشور وجود دارد. ارزیابی‌های فنی و اقتصادی تولید این پلیمر پرمصرف وارداتی، با آمارهای ارائه شده توسط وزارت‌های صنعت، معدن و تجارت و نفت، تولید صنعتی آن را در صدر اولویت‌های سرمایه‌گذاری قرارداده است. پلی‌وینیل الکل با توجه به درجه آبکافت و جرم مولکولی‌های مختلف دارای درجه‌های متفاوتی است که با تغییر شرایط فراورش در طول تولید می‌توان به آنها دست یافت. این مقاله تلاشی برای بررسی جایگاه پلی‌وینیل الکل در صنعت و اقتصاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polyvinyl Alcohol: Its Industrial and Economic Status

نویسندگان [English]

  • Mohammad ebrahim Zeinali
  • Mohammad Nazari
چکیده [English]

The main source of polyvinyl alcohol is polyvinyl acetate. Other sources and methods for polyvinyl alcohol synthesis are intended for research and specific purposes. Considering the significant sources of oil and gas in Iran and the availability of raw material for PVOH (vinyl acetate monomer by Arak Petrochemical Company) and polyvinyl acetate there is a good potential for production of polyvinyl butyral and related polymers. The economical and technical studies by Ministries of Industry, Oil and Commerce have brought the industrial production of PVOH in the first priority of investment activities. This polymer can be produced at different degrees of hydrolysis and molecular weight by variations in processing condition. Different grades of polyvinyl alcohol have found various applications in industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polyvinyl alcohol
  • technical investigation
  • economic investigation
  • method of production
  • degree of hydrolysis