اخبار علمی

چکیده

اخبار علمی شامل عناوین زیر است:
- ساخت پلیمر سه بعدی جاذب فلزات سنگین سمی
- انگشت پوش الکترونیکی برای تقوییت حس لامسه
- طراحی نانو ذرات هوشمند برای بهبود رهاسازی
- روشی جدید برای تولید اجزای سازنده پلاستیک ها
- ساخت نخستین پلیمر خود ترمیم شونده خود به خود

عنوان مقاله [English]

Scientific News