کامپوزیت‌های پلیمری دی‌الکتریک: معرفی و کاربردها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی 114-14115

چکیده

 در سال‌های اخیر، با توجه به گسترش صنعت برق و الکترونیک، تقاضا برای مواد با ثابت دی‌الکتریک زیاد به‌شدت رو به افزایش است. در کاربردهای عملی، این مواد عمدتاً به شکل کامپوزیت‌های پلیمری حاوی انواع پرکننده‌های سرامیکی و رسانای فلزی و غیرفلزی طراحی و استفاده می‌شوند. هر گونه‌ای از این پرکننده‌ها با سازوکار مشخصی خواص دی‌الکتریک کامپوزیت نهایی را بهبود می‌دهند. در این میان، استفاده از ذرات سرامیکی روش بسیار معمول و قدیمی‌تر و به‌کارگیری ذرات رسانا یا ترکیبی از این دو نوع پرکننده روش جدیدتری به شمار می‌رود. در این گزارش، ابتدا به‌طور اجمالی به تعاریف اولیه و سپس به روش‌های بهبود خواص دی‌الکتریک، پیشرفت‌ها و زمینه‌های پژوهشی جدید برای دست‌یابی به خواص دی‌الکتریک کارآمد اشاره شده است که شامل ثابت دی‌الکتریک زیاد و تانژانت اتلاف دی‌الکتریک کم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dielectric Polymer Composites: An Introduction and Their Applications

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadroddini
  • Mehdi Razzaghi kashani
چکیده [English]

In recent years there has been an increasing need in obtaining high-permittivity (high-k) materials due to rapid development of electrical/electronic industry. In practice, these materials are mainly designed and employed as polymeric composites containing different ceramics, conductive metallic and non-metallic fillers. Each kind of these fillers may improve the dielectric properties of the final composite by a specific mechanism. Use of ceramics is a more common approach and those of conducting fillers and a combination of ceramics and conducting particles are of later methods. This is a brief report on basic definitions, methods of increasing the dielectric constant, recent advances and research efforts toward achieving high dielectric properties, including high-k and low dielectric loss tangent for polymer composite.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polarization
  • dielectric constant
  • dissipation factor
  • dielectric nanocomposite
  • nanoparticles