معرفی کتاب

چکیده

- عمل آوری پلیمرها با باریکه یونی
- محصولات و کاربردهای زیست پلیمرها
- محصولات پلیمری و فرایندهای شیمیایی
- مبانی شیمی فیزیک پلیمرها

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Books