مروری بر اهمیت پیاده‌سازی حقوق مالکیت فکری

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

تهران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، سازمان مرکزی

چکیده

امروزه یکی از گفت‌وگوهای مهم اقتصادی مباحث حقوق مالکیت فکری (IPRs) است که مطالعات بی‌شماری در این زمینه در حال انجام است. ایران نیز به سهم خود در این زمینه فعال بوده و مطالعات زیادی در زمینه یاست‌گذاری و بررسی‌های مربوط به این حقوق در مراکز مختلف حقوقی، صنعتی و دانشگاهی انجام می‌پذیرد. شناخت دقیق این حقوق، مزایا و معایبی که برای کشورها به همراه دارد از ضروریات سیاست‌گذاری کشورهاست. نویسنده بر این عقیده است که گاهی نقش حقوق مالکیت فکری در زمینه تولید و انتشار دانش و نوآوری، بدون توجه به ماهیت فعالیت‌های پژوهشی و توانمندی‌های کشورهای متبوع در جذب فناوری بیش از واقع کارا و مثبت ارزیابی شده است. در واقع موضوع کلیدی توسعه، حفظ حقوق مالکیت فکری دانش موجود نیست، بلکه ایجاد یک سامانه نوآوری فعال و پیاده‌سازی سیاست‌های یادگیری است، هرچند در بسیاری از موارد، این حقوق می‌تواند ابزار خوبی برای نیل به این هدف باشد. در این مقاله به بررسی نقش جهانی‌سازی این حقوق و چهار نکته مهم در ارتباط با ماهیت نوآوری و نیازمندی‌های کسب و گسترش فناوری پرداخته می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review on Implication of Intelectual Property Rights

نویسنده [English]

  • Neda Garshasbi nia
چکیده [English]

Currently, intellectual properties rights (IPR) have become one of the economically challenging debates worldwide. There are constant reports, news and documents on IPR which are issued by world researchers. Iran's research communities of all fields have been active in promoting IPR for many years. To give full recognition of the legal concepts underlying intellectual properties as intangible assets, are considered absolutely necessary for policy makers of all nations in seeing through their benefits and limitations. Although the role of IPR in enhancing creative works and motivating innovations is not clear, but for both developed and developing countries the key term "progress" does not just implies protection of IPR, it is rather to establish an effective innovation system and learning objectives. The present paper discusses the role of globalized IPR in highlighting four important issues on the nature of innovation and technological advancement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual property rights
  • innovation
  • patent
  • invention
  • economy growth