نانوکامپوزیت‌های فلز- پلیمردارای نانوذرات فعال با خاصیت کاتالیزوری و زیست‌کشی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، گروه پژوهشی شیمی، صندوق پستی: 139-31745

چکیده

در این مقاله، فن سنتز درون‌ماتریسی برای تولید نانوکامپوزیت‌های پلیمر- فلز متنوع با کاربردهای متفاوت بررسی شده است. سنتز درون‌ماتریسی روشی است که در آن نانوذرات مغناطیسی را در بستر پلیمری پایدار می‌کند. قرارگرفتن پوسته عامل‌دار روی هسته ابرپارامغناطیسی خواص ضدباکتریایی یا کاتالیزوری به نانوکامپوزیت‌ها می‌دهد. نانوذرات مغناطیسی پایدار شده به همراه پلیمرهای عامل‌دار قابلیت پیوندزنی با یون‌های فلزی را دارند. نوع عامل کاهنده استفاده شده برای تولید نانوذرات فلزی بر اندازه و توزیع این ذرات در ماتریس پلیمری اثرگذار است. استفاده از نانوذرات در بستر پلیمری از تجمع آنها جلوگیری می‌کند و مانع از نشت این ذرات به محیط زیست می‌شود. نانوکامپوزیت‌های پلیمر- فلز برای کاربردهای ضدعفونی کردن آب و کاتالیزگری مطلوب‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polymer-metal Nanocomposites with Catalytically Active and Biocide Nanoparticles

نویسندگان [English]

  • Azade Pirisedigh
  • Samira Osati
  • Laleh Adl Nasab
چکیده [English]

The technology for production of nanocomposites for different applications has been extensively modifided in the last decade. The development of polymer-stabilized metal nanoparticles (NPs) is considered to be one of the most promising solutions to the stability of NPs. The incorporation of magnetic nanoparticles into polymeric matrices can impart unique properties in polymer composites. In this respect, the intermatrix synthesis and application of various polymer-metal nanocomposites were investigated. By this method it was possible to load magnetic nanoparticles into polymer matrix. The novel strategy for intermatrix synthesis was based on super paramagnetic core coating with a functional shell that could impart bactericide and catalytic properties in nanocomposites. The established magnetic nanoparticles with functional polymers were able to bind to metal ions. Reducing agents were used to produce metal nanoparticles which influenced the size and their distribution in polymer matrix. These polymer-stabilized metal nanoparticles prevented their self-aggregation and reduced their emission into the environment. The polymer-metal nanocomposites is suitable for catalytic and water treatment applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanocomposite
  • Magnetic nanoparticles
  • catalyst
  • Polymer
  • water treatment