اثر ترتیب اختلاط درآمیخته های سه تایی بر مبنای PA6/PC/NBR

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب. صندوق پستی: 4435-11365

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده پلیمر و رنگ، صندوق پستی 4413-15875

3 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112- 14975

چکیده

در این پژوهش اثر ترتیب اختلاط بر آمیخته های سه تایی بر پایه پلی آمید (PA6) و پلی کربنات (PC) به همراه لاستیک اکریلو نیتریل بوتادی ان (NBR) بررسی شده که در دستگاه اکسترودر دو پیچی آمیخته سازی شده اند. فراورش در دمای 240 درجه سانتیگراد و با سرعت  پیچ rpm 130 و در سه حالت اختلاط B.S2 ,B.S1 و B.S3انجام شد. در حالت B.S1 همه نمونه های خشک شده و به صورت همزمان درون اکسترودر ریخته می شوند. در حالت B.S2 دو فاز کمتر PC , NBR ابتدا در اکسترودر دو پیچه مخلوط می شوند و بعد گرانول های PA6 به آنها اضافه می شود و ترکیب می گردند. در حالت B.S3 در ابتدا دو فاز پلاستیکی  PA6 و PC با هم اکسترود شده و سپس لاستیک NBR به آنها اضافه شده و آمیخته سازی انجام شد. خواص مکانیکی آمیخته ها نظیر استحکام ضربه ای و خواص کششی (مدول یانگ و تنش تسلیم) بررسی شد. نتایج آزمون های تاییدی بر این بود که خواص مکانیکی به شدت تحت تأثیر شکل شناسی هستند. ریز ساختار تمام نمونه های آمیخته ها به کمک تصاویر میکروسکوپی الکترونی پویشی نشر میدانی FESEM بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Blending Sequence on the Ternary Blends Based on PA6/PC/NBR

نویسندگان [English]

  • Payam Abdoltajeddini 1
  • Ahmad Aref Azar 2
  • Gholamreza Bakhshande 3
1
2
3
چکیده [English]

Ternary polymer blends based on polyamide 6 (PA6)/polycarbonate (PC)/acrylonitrile-butadiene rubber (NBR) were prepared at fixed compositions using a twin-screw extruder. The ternary blends mixed at 240 ̊C of die temperature and 130 rpm of screw speed at different levels of blending sequence (B.S1-B.S2-B.S3). In B.S1, the blending sequence, all components were extruded simultaneously but in B.S2 and B.S3 blending sequences, the produced master batch of PC+NBR and PA6+PC were added to the other absent phase. The mechanical properties of ternary blends were influenced by mixing method and the results of mechanical testing were confirmed using the field emission scanning electron microscopy (FESEM) micrographs.