آمیخته‌های پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-اکتن و کاربردهای آنها

نوع مقاله : تالیفی

نویسنده

ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، دانشکده مهندسی پلیمر

چکیده

 
مطالعات رئولوژیکی، شکل‌شناسی و مکانیکی روی آمیخته پلی‌پروپیلن (PP) و کوپلیمر اتیلن-اکتن (EOC) انجام شده است. خواص جریان نوسانی در دمای C°220 با استفاده از رئومتر دینامیکی مخروط-صفحه با بسامد زاویه‌ای در محدوده rad/s 1/0 تا rad/s 100 اندازه‌گیری شده است. مطالعات رئولوژیکی، رفتار جریان مواد را در حالت مذاب بررسی می‌کند. نتایج مربوط به میکروسکوپی الکترونی پویشی (SEM) نشان می‌دهد، در حالت ازدیاد مقدار کوپلیمر اتیلن- اکتن، اندازه ناحیه الاستومری نیز افزایش می‌یابد. همچنین، دوگانگی فازی در ترکیب درصدهای بین 50 و 60 درصد وزنی از EOC ممکن است اتفاق بیافتد. نتایج مربوط به تجزیه مکانیکی نشان می‌دهد، آمیخته PP/EOC، استحکام ضربه‌ای بیشتری نسبت به PP دارد. با افزودن کوپلیمر اتیلن- اکتن به پلی‌پروپیلن، خواص مکانیکی بهبود می‌یابد، زیرا مدول یانگ کم این الاستومر موجب ایجاد نرمی و انعطاف‌پذیری و دمای انتقال شیشه‌ای کم آن نیز باعث استحکام ضربه‌ای در دماهای کم می‌شود. همچنین، EOC سازگار با PP بوده و درخشندگی و جلای سطح آن را بهبود می‌دهد. مقدار شاخه‌های زنجیربلند در کوپلیمر اتیلن-اکتن روی خواص رئولوژیکی و مکانیکی اثر می گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Polypropylene Blends and Ethylene-octene Copolymer and Their Applications

نویسنده [English]

  • fatemeh Koosha
چکیده [English]

Rheological, morphological and mechanical studies were performed on various blends of polypropylene (PP) and ethylene-octene copolymer (EOC). The oscillatory flow properties were determined at 220°C on a cone-plate rheometer (dynamic rheometer, SR 200) at an angular frequency range of 0.01 to 100 rad/s. The rheological studies showed material flow behavior in the molten state. Scanning electron microscopy (SEM) revealed that as the amount of ethylene-octene copolymer increased, the size of elastomeric domains increased; and that dual-phase continuity occurred between 50 and 60 (wt%) of EOC. Studies on mechanical analysis showed that PP/EOC blends displayed higher impact strength than PP. With the addition ethylene-octene copolymer into polypropylene, the mechanical properties of the final blend improved because of lower elastic modulus intended for soft and flexible product and a low glass transition temperature to impart impact strength at low temperatures. This copolymer was compatible with PP in creating brightness and surface luster. The amount of long chain branches had significant effect on mechanical and rheological properties of ethylene-octene copolymer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • polymer blends
  • Polypropylene
  • Ethylene-Octene Copolymer
  • rheological behavior
  • mechanical properties