گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، صندوق پستی 112-14975

چکیده

گرماسنجی پویشی تفاضلی از انواع روش‌های تجزیه گرمایی است که در مطالعه و بررسی سامانه‏های پلیمری کاربردهای بسیار متنوعی دارد. تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفیت گرمایی ویژه در یک واکنش شیمیایی  گرماگیر یا گرمازا از این قبیل کاربردهاست. گرماسنجی پویشی تفاضلی نوری نوع جدیدی از گرماسنجی است که به دلیل سادگی و سرعت زیاد، امکان مطالعه سینتیک و فعالیت پلیمرشدن‌های آغاز شده با نور را در یک بازه زمانی کوتاه فراهم می‌کند. این نوع گرماسنج، ارزیابی متغیرهای زیادی مانند ساختار مونومرها و آغازگرهای نوری را در فرایند پلیمرشدن، ترکیب فرمول‌بندی، دما و اثر اتمسفر (گازهای خنثی یا اکسیژن) امکان‌پذیر می‌سازد و نتایج قابل اطمینانی ارائه می‌دهد. در چند سال اخیر، این روش به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Photo-Differential Scanning Calorimetry

نویسندگان [English]

  • Zeinab Sadat Sheikholeslami
  • Ahmad Jamshidi
چکیده [English]

Differential scanning calorimetry (DSC) is one of the thermal decomposition analytical methods which have most diverse applications in the study of polymeric systems. For example, it is used in determination of specific heat capacity and changes in enthalpy of a chemical reaction from the endothermic or exothermic reaction type. Photo-differential scanning calorimeter is a new type of calorimeter that due to its simplicity and high speed provides the ability to study the light initiated polymerization kinetics in a short timeframe. Photo-DSC assesses many variables such as monomer structure and optical triggers at polymerization, formulation composition, temperature and the effect of atmosphere (inert gas or air (oxygen)) and it gives reliable results which is widely employed in recent years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • thermal analysis
  • calorimetry
  • enthalpy
  • polymerization kinetics
  • photopolymerization