نانوکامپوزیت های کوپلیمر اتیلن- اکتن و نانو صفحات خاک رس: 2- مروری بر خواص مکانیکی و جریان شناسی

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 دانشجو

3 عضو هیات علمی

چکیده

همانگونه که در بخش اول این تحقیق به آن اشاره شد، کوپلیمر اتیلن- اکتن به دلیل داشتن شاخه در ساختارش، نسبت به پلی اتیلن پرچگال از تبلور کمتر و در نتیجه از دمای ذوب پایین تر و فرآیند پذیری بهتری برخوردار است. در ضمن، به دلیل بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی مانند پایداری حرارتی، استحکام کششی و مقاومت در برابر نفوذ، نسبت به پلیمر خالص، تمایل زیادی برای استفاده از نانوکامپوزیت های پلیمر و نانوصفحات خاک رس بوجود آمده است. بهبود در کارایی فیزیکی و مکانیکی نانوکامپوزیت ها از نسبت منظر بالای نانو صفحات خاک رس و برهمکنش قوی بین پلیمر و پرکننده که می تواند کارآیی انتقال بار بین نانوپر کننده و ماتریس پلیمری را افزایش دهد، نشات می گیرد. تغییرات گرانروی با نرخ برش یا فرکانس زاویه ای نیز می تواند اطلاعات مفیدی را در باره خواص ویسکوالاستیک مذاب و فراورش نانوکامپوزیت ها دراختیار بگذارد. در پی بخش اول، این مقاله به مهم ترین تحقیقات انجام شده طی سال های اخیر در خصوص خواص مکانیکی و جریان شناسی نانوکامپوزیت های پلی اتیلن کم چگال، خصوصا کوپلیمر اتیلن- اکتن با نانو صفحات خاک رس می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethylene-Octene Copolymer/Nanocaly Nanocomposites: 2- A Review on Mechanical Properties and Rheology

نویسندگان [English]

  • Mohammad Razavi-Nouri 1
  • Masoud Tayefi 2
  • Alireza Sabet 3
1
2
3
چکیده [English]

As we have stated in our previous article, ethylene-octene copolymers are much more branched than high density polyethylene, therefore, they have lower crystallinity and melting point and better processability. In addition, due to the enhancement of the desired physical and mechanical properties of the nanocomposites such as higher thermal stability and tensile properties and lower peamability in comparison with that of the pristine polymer, there is a great tendency in using this calss of materials. The improvement in physical and mechanical properties of the nanoconmposites is mainly origined from the large aspect ratios of the organoclay platelets and the interaction between the nano-sized filler and polymers which can also make the transfer of load from the matix to the filler more efficient. Moreover, the variation of viscosity with shear rate and angular frequency can provide invaluable information on the viscoelastic property of polymer melts as well as the processability of nanocomposites. In continuation to our previous paper, our aim in this article is to give some complementary information about the mechanical properties and rheological behaviors of the above-mentioned nanocomposites by reviewing the recently published papers on this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethylene-Octene Copolymer
  • Nanocomposite
  • Nanoclay
  • mechanical properties
  • Rheology