بررسی سازوکار اثرگذاری نانوخاک رس بر پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌های پلیمری

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

یزد، دانشگاه یزد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی و پلیمر

چکیده

در این مقاله سعی شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود، آیا در همه حال با افزودن نانوخاک رس به ماتریس‌های پلیمری پایداری گرمایی نانوکامپوزیت بهتر می‌شود یا خیر؟ در این زمینه، تاکنون دانشمندان سراسر جهان نتایج متفاوت و گاهی متضادی را گزارش کرده‌اند. بعضی استفاده از نانوخاک رس را عاملی برای بهبود خواص گرمایی نانوکامپوزیت می‌دانند. اما، عده‌ای افت خواص گرمایی را با وجود نانوخاک رس مشاهده کرده‌اند. درواقع به نظر می‌رسد، نانوخاک رس دو اثر متضاد بر خواص گرمایی نانوکامپوزیت ها دارد، به طوری که با سازوکار تشکیل زغال و اثر ممانعتی باعث بهبود پایداری گرمایی می‌شود. از طرف دیگر، تسریع فرایند تخریب گرمایی پلیمر، باعث افت خواص گرمایی می‌شود. بنابراین لازم است تا به طور ویژه به این موضوع پرداخته شود و نقش عوامل مختلف اثرگذار بر پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌ها و همچنین چگونگی تاثیر نانوخاک رس بر خواص گرمایی آمیزه بررسی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nanoclay Mechanism of Action on Thermal Stability of Polymer Nanocomposites

نویسندگان [English]

  • Alireza Karimi Zaraji
  • Mitra Tavakkoli Ardakani
چکیده [English]

It is often disputed if nanoclay enhances the thermal properties of polymer nanocomposites. Scientists all over the world have reported different and some times contradictory results concerning this issue. There are papers suggested that nanoclay is a factor in improving the thermal properties, while there are other reports on its reducing effect on thermal resistance. It seems that nanoclay has two opposite actions. The barrier effect which should improve the thermal stability of a blend by char formation and the promoter effect which may encourage the degradation process and reduce the thermal stability of the system. Therefore it is important to focus on this subject in order to study the conditions affecting thermal stability of nanocomposites and the mechanism by which nanoclays improve the thermal properties of a blend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nanoclay
  • thermal properties
  • Nanocomposite
  • char formation
  • thermal degradation