موضوعات = دارورسانی
مروری بر چارچوب های کووالانسی- آلی و نقش آن ها در دارورسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

ثمین حسین پور؛ سید مرتضی نقیب


کاربرد تکنیک پراکندگی جامد برای افزایش حلالیت داروهای کم محلول در آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

مهندس آرزو مشاک؛ حمید موبدی


کاربرد دارپلیمرها به‌عنوان نگهدارنده حامل دارو

دوره 13، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 28-39

سهیلا قاسمی؛ میلاد قزلسفلو؛ عبدالحمید دهقانی


ارگانوژل‌ها و به‌کارگیری آن‌ها به‌عنوان حامل‌های دارورسانی

دوره 13، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 42-52

سهیلا قاسمی؛ میلاد قزلسفلو؛ عبدالحمید دهقانی


پلیمرهای استفاده‌شده در سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 3-14

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


بررسی سامانه‌های دارورسانی بر پایه پلیمرها در پیشگیری از بیماری ایدز

دوره 9، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 38-47

سید مجتبی تقی زاده؛ مریم آرمیون


سامانه‌های دارورسانی مخاط‌چسب

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 3-13

فریبا گنجی؛ فریبا هاشمی افضل


سامانه های آهسته رهش پلیمری هورمون رشد

دوره 9، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 24-32

سیاوش میرزایی؛ حمید موبدی؛ حمید گورابی؛ محمد حسین صنعتی؛ سکینه خزلی


مروری بر کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در سامانه‌های نوین دارورسانی

دوره 8، شماره 3، آذر 1397، صفحه 45-56

آرزو مشاک؛ آزاده غایی؛ حمید موبدی


فسفولیپیدها و کاربردهای آن‌ها در سامانه‌های رهایش دارو

دوره 7، شماره 3، آذر 1396، صفحه 26-37

لاله عدل نسب؛ فاطمه غفارزاده


مروری بر رهایش دارو از نانوالیاف برپایه آمیخته‌ها‌ی پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر سنتزی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 13-29

یاسمن جهانمردی؛ محمدعلی توانایی؛ علیرضا تهرانی بقا


مروری کوتاه بر کیتوسان و میکروذرات آن به عنوان حامل در سامانه ‏های دارورسانی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 4-19

محسن صادقی؛ فریبا گنجی؛ سید مجتبی تقی زاده