سامانه های تزریقی تشکیل شونده در موضع بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

تزریق موضعی داروی بارگذاری شده درون پلیمر که ابتدا به حالت محلول بوده و پس از تزریق به شکل مخزن نیمه‌جامد درمی‌آید، مزایای بسیاری دارد. از جمله این مزایا، کاربرد موضعی و آسان این سامانه‌ها و همچنین دارورسانی موثر و طولانی‌مدت است. در میان سامانه‌های رهایش تزریقی کنترل‌شده بر پایه مواد پلیمری، سامانه‌های تشکیل‌شونده در موضع به شکل میکروذرات یا توده‌های کاشتنی بسیار کاربردی و مورد توجه هستند. کاشتنی‌های زیست‌تخریب‌پذیر تشکیل شونده در موضع می‌توانند با فرایندهای ساده و تجهیزات کم، طی مراحل کم‌هزینه ساخته شوند. آن‌ها به حالت محلول یا تعلیق با گرانروی کم تزریق شده و در بدن به ژل یا جامد تبدیل می‌شوند. راه‌های مختلفی برای ایجاد چنین تغییری وجود دارد: شبکه‌ای کردن ، انجماد و رسوب‌دهی محلول پلیمری. این روش‌ها منجر به ایجاد سامانه‌های پلیمری شبکه‌ای شونده، ژل‌های آلی جامدشونده و سامانه‌های رسوبی در محل تزریق با جدایی فاز می‌شوند. در این مقاله، قوانین و جنبه‌های مثبت و منفی هر روش به طور مختصر توضیح داده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Injectable In-situ Forming Drug Delivery Systems Based on Biodegradable Polymers

نویسنده [English]

  • Mahboobeh Hosseini
چکیده [English]

The ability to inject a drug-incorporated polymer to a localized site in which the drug transforms from a solution to a semi-solid drug depot has a number of advantages. Most notable among these advantages are ease of application and localized, prolonged drug delivery. In the area of parenteral controlled release formulations, in-situ forming formulations are attractive alternatives to preformed implants and microparticles. Biodegradable in-situ forming implants can be manufactured in simple steps with minimum equipments and uncomplicated processes. They are injected as low viscous solutions or suspensions and transform in the body to a gel or solid depot. Different ways can be used to stimulate this transformation: crosslinking, solidification or precipitation of polymer solution which the former produces in situ crosslinking systems, and the next one produces in situ solidifying organogels and the last one produces in situ polymer precipitation systems with phase separation .In this article we introduce the various strategies that are used to prepare in situ setting systems, and outline their advantages and disadvantages as localized drug delivery systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • in situ forming
  • biodegradable polymers
  • implants
  • parentral
  • control release