نقش پلیمرهای به‌کاررفته در رهایش هورمون از سامانه‌های ضدبارداری در پیشگیری‌ از بارداری

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل، یاسوج، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، دانشکده پرستاری و مامایی، کد پستی: 7591741417

2 تهران، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، گروه پلیمرهای زیست سازگار، صندوق پستی: 112/14975

چکیده

وسایل پیشگیری از بارداری همچون کاشتینه‌های زیرپوستی، وسایل درون‌رحمی (IUD) و واژنی و پچ‌های پوستی به‌عنوان روش‌های مرسوم در پیشگیری بلند‌مدت محسوب می‌شوند. تخریب‌ناپذیری کاشتینه حامل هورمون در سامانه‌های زیرپوستی و IUD و رهایش ناگهانی مس در IUDهای بر پایه مس، انحلال سریع میکروسوزن‌ها در پچ‌های پوستی و نیاز مجدد به خروج کاشتینه‌ها پس از ایفای نقش، از مشکلات درخور توجه در عملکرد وسایل پیش‌گفته، محسوب می‌شوند. در این مطالعه به ویژگی و نقش پلیمرها، به‌ویژه پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر به‌کاررفته در وسایل پیشگیری از بارداری بلندمدت اشاره شده است. همچنین، افزون بر معرفی کاشتینه‌های زیرپوستی، وسایل درون‌رحمی و واژنی بر پایه پلیمر مانند حلقه و هیدروژل واژنی و همچنین پچ‌های پوستی بر پایه میکروسوزن، به نقش پلیمرها در ویژگی‌های ساختاری و عملکردی آن‌ها پرداخته شده است. سرعت زیست‌تخریب‌پذیری و رهایش هورمون به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در ایفای نقش عملکردی این وسایل به‌شمار می‌آیند. بنابراین، استفاده از پلیمرهای زیست‌تخریب‌پذیر با منشأ زیستی و سنتزی همچون پلی‌لاکتیک-کو-گلیکولیک اسید (PLGA) به‌دلیل زیست‌سازگاری، بی‌نیازی از خروج پلیمر از بدن و کنترل رهایش هورمون از آن، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشان داد، مقدار رهایش پایدار هورمون، با خواص ساختاری پلیمر ارتباط محسوسی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Role of Polymers Used in Hormone Delivery of Contraceptive Systems for Prevention of Pregnancy

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Ansari 1
  • Rahim Dehghan 2
1 School of Nursing and Midwifery, Yasuj University of Medical Science (YUMS), Yasuj, Iran. Postal code: 7591741417
2 Biomaterials Departments, Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI), Tehran, Iran. P. O. Box: 14975/112
چکیده [English]

Pregnancy contraceptive devices such as sub-dermal implants, intrauterine devices
(IUD), vaginal tools and transdermal patches recognized as common methods used to
long-term protection of pregnancy. Non-biodegradability of subdermal implants and IUDs,
also copper burst release in copper based IUD systems and need to surgical help to remove
them from patient body and rapid water solubility of microneedles in transdermal patches
demonstrated as their main drawback for long-term contraception. In this study polymers
properties, especially biodegradable polymers used in contraceptive tools for long-term uses
were surveyed. Further of review on the sub-dermal implants, IUDs, vaginal tools including
vaginal rings and hydrogel and also trans-dermal patches based microneedles, the role of
polymers in structural and performance properties of these systems were investigated. The
rates of biodegradability and hormone release are the main factors affected the performance
of contraceptive tools. Therefore, applying of biodegradable polymers with natural and
biological origins and synthetic polymers such as polylactic-co-glycolic acid (PLGA), due
to their biocompatibility, needless to remove from patient body and the controlled release
of hormone has attracted the attention of researches. The results showed that the sustained
release rate of the hormone was strongly correlated with the structural properties of the
polymer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contraception of pregnancy
  • Sub-dermal implant
  • intrauterine device (IUD)
  • Intravaginal tools
  • dermal patch