دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 39، شهریور 1400، صفحه 1-75 
روش‌های تجاری ‌ساخت کاتالیزگر‌های زیگلر-ناتا برای تولید پلی‌اتیلن: مروری بر ثبت‌اختراع‌ها

صفحه 42-50

محمد حسین جندقیان؛ یاسمن مداح؛ احسان نیک‌زینت؛ مریم ماسوری؛ عبدالحنان سپاهی؛ رضا راشدی


بخش جنبی

صفحه 69-75

همکاران تحریریه