دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 38، خرداد 1400، صفحه 1-87 
مروری بر کاربرد زیست‌سرامیک‌ها در منسوجات گرمابخش با امواج زیرقرمز دور

صفحه 41-51

مهدی نخعی خونیکی؛ محمدرضا محدث مجتهدی؛ محمدعلی توانایی؛ امین ابراهیم زاده پشتیری


بخش جنبی

صفحه 80-87

همکاران نشریه