مروری بر مهمترین پایگاه‌‫ها و ابزارهای جستجوی ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬پروانه‫‌های ثبت اختراع

نوع مقاله: گزارش

نویسندگان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22063/basparesh.2020.2729.1519

چکیده

نزدیک به 300 سال، پروانه‌‏های ثبت اختراع به عنوان برات قانونی برای تقویت نوآوری و به اشتراک‌گذاری دانش به کار رفته‏‌اند، به گونه‌‏ای که می‏‌توان از آن‏‌ها به عنوان نخستین نمونه از شاخص‏‌های علوم کاربردی نام برد. نیمه دوم قرن بیستم پایگاه‌‏های علمی متعددی، انتشار اطلاعات را تهسیل می‏‌کردند. حتی برخی از پایگاه‌‏های استنادی درک بیشتری از روند اکتشافات علمی را در اختیار پژوهشگران قرار می‏‌دادند. از آنجا که منافع حاصل از اکتشافات علمی تحت حمایت قانونی قرار می‏‌گیرد، پژوهش‏‌های گوناگونی بر روی پروانه‌‏های ثبت اختراع انجام می‌‏شود. پژوهش حاضر نیز تلاش می‌‏کند تا یک مرور کلی در مورد مهمترین پایگاه‫ها و ابزارهایی که در حال حاضر برای جستجوی پروانه‫های ثبت اختراع به کار می‌‏روند، ارائه دهد. این پایگاه‏‌ها در سه دسته کلی به شرح زیر قرار می‌گیرند:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
1. مهمترین پایگاه‫ها و ابزارهای جستجوی پروانه‫های ثبت اختراع در جهان: مانند پایگاه‫های سازمان جهانی مالکیت فکری، اداره ثبت اختراع و علامت تجاری ایالات متحده، اداره ثبت اختراع اروپا، ژاپن و کانادا و ...؛ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
2. مهمترین پایگاه‏‌های جستجوی پروانه‫های ثبت اختراع در ایران: مانند سامانه مرکز مالکیت معنوی؛‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
3. پایگاه‫های اطلاعاتی ارائه دهنده پروانه‫های ثبت اختراع‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬: پایگاه لنز، پایگاه اُربیت، خدمات چکیده نامه شیمی و ... از جمله پایگاه‫های اطلاعاتی هستند که علاوه بر ارائه اطلاعات آثار علمی مانند مقالات، کتاب‫ها و سایر آثار، اطلاعات پروانه‫های ثبت اختراع را نیز ارائه می‫دهند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Overview of Important Patent Databases and Search Tools

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Abdollahi
  • Nader Naghshineh
  • Maryam Sarrafzadeh
Department of Library and Information Science, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

For nearly 300 years, patents have served as a legal tender fostering innovation and knowledge sharing, in a sense they could be called the first instances of applied science indices. The latter half of the Twentieth Century was flooded with numerous scientific databases facilitating information dissemination. Some citation databases even provided researchers with added insight into the trends in scientific discovery. Yet patents research has never paled because it offered legal protection to the interests accrued to scientific discoveries. The present investigation endeavors to provide a comparative overview of the most important databases and tools currently employed for searching patents. These fall into three general categories:
1. International patent search database like WIPO, USPTO, etc.;
2. Patent search database in Iran like the Iranian intellectual property center;
3. Databases that provide patent access as part of their overall scientific information service like Orbit, CAS, etc.
The main trust of the research had been focused on the common touchpoints of such databases and how their search aids evolve to address their respective clientele. Patents databases such as USPTO are mandated to be offered free of charge, yet there are several companies that offer pay as you go services based on its repurposed version of. In order to ascertain any innovation is amenable to being patented, exhaustive background checks need to be carried out. The present study offers a glimpse into some of the most cost efficient combinations of patent searching tools and techniques available to Iranian researchers and potential patent assignees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patents
  • Intellectual Property
  • Search aids
  • Patent Examination
  • Open Sourced Data