چسب‌های فشارحساس آکریلیکی زیست‌پایه

نوع مقاله : سایر

نویسنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

قوانین روز افزون در صنعت چسب و تقاضای پیوسته برای پایداری بیشتر، به توسعه جایگزین ­های مناسب­ تر از نظر زیست­ محیطی  برای چسب­ های فشارحساس (PSAs) پایه­ نفتی منجر شده است. این مقاله مروری، نگاهی کلی به راهبردها و روش­ های کنونی توسعه چسب­ های PSA آکریلی پایدار مشتق از  منابع تجدیدپذیر مانند روغن گیاهی، لیگنین، کربوهیدرات­ ها و ترپن­ ها دارد. در اینجا، بر برخی از مفاهیم اصلی در منابع علمی دهه اخیر تأکید شده است که راه را برای تمرکز فعلی بر بهبود خواص چسب با استفاده از آرایه کاملی از دسته­ های ساختاری طبیعی هموار می­ کند. در این زمینه، برخی از راهبردهای اخیر بحث شده ­اند که چسب ­های PSA با خواص چسبی سفارشی متناسب با کاربرد مدنظر به ­دست می­ دهند. با این دیدگاه مهم درباره مجموعه گسترده تلاش ­های پژوهشی در زمینه PSAهای آکریلی با منابع زیستی، هدف از این مرور، ارائه راهنمایی برای پژوهشگران جدید در این زمینه بسیار نوظهور است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Translated of: Biobased Acrylic Pressure-Sensitive Adhesives

نویسنده [English]

  • Samaneh Ghasaban
IPPI
چکیده [English]

The ever-increasing regulations within the adhesives industry and the continuous demand for more sustainability, have led to the development of environmentally more suitable alternatives to petroleum-based pressure-sensitive adhesives (PSAs). This review provides an overview of the current strategies and methods to develop sustainable, acrylic PSAs derived from renewable resources, such as vegetable oil, lignin, carbohydrates and terpenes. Herein, we emphasize some of the key concepts in the literature within the past decades, which paved the way to the current focus of improving the adhesive properties by employing the full array of natural building blocks. In this context, some recent strategies that give tailor-made adhesive properties to PSAs are also discussed, in view of the desired application. With this critical insight on the large set of research efforts in the context of biosourced acrylic PSAs, we aim to provide a guide for new researchers in this highly emerging field

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pressure
  • sensitive adhesives Biomass Acrylics Fatty acids Lignin
1-Droesbeke M.A., Aksakal R., Simula A., Asua J.M., and Du Prez F.E., Biobased Acrylic Pressure-Sensitive
Adhesives, Prog. Polym. Sci., 117, 101396-101406, 2021.