دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-130 
پلی‌اولفین‌های عامل‌دار: از سنتز تا کاربرد

صفحه 29-42

احد حنیف پور؛ نعیمه بحری لاله؛ مهدی نکومنش حقیقی؛ مجید کریمی