کاتالیزورهای برپایه فلز واسطه انتهایی (LTM): ‌نسل دوم کاتالیزورهای تک‌موضعی در طراحی لیگاندهای جدید دی‌ایمینی برای پلیمرشدن اولفین‌ها

نوع مقاله : تالیفی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

2 شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده

کاتالیزور‌های زیگلر-ناتا و متالوسن نقش مهمی در صنعت پلی‌اولفین ایفا می‌کنند. ولی محدودیت‌های ذاتی این سامانه‌ها، به‌‌ویژه در زمینه طراحی زنجیرهای پلیمری و پلیمرشدن مونومرهای قطبی، باعث شده است تا توجه زیادی به گسترش سامانه‌های کاتالیزوری جدید، از جمله کاتالیزور‌های دارای فلزات واسطه انتهایی (LTM) معطوف شود. سامانه‌های دی‌ایمین با فلز مرکزی نیکل یا پالادیم، دسته مهمی از خانواده کاتالیزور‌های LTM را تشکیل می‌دهند. در این سامانه‌ها، تغییر ساختار لیگاند و شرایط پلیمرشدن به‌شدت بر عملکرد کاتالیزور و خواص پلیمر به‌دست آمده اثر می‌گذارد. بنابراین، طراحی لیگاندهای نوین برای بهبود عملکرد کاتالیزور، زمینه پژوهش‌های مهمی در این سامانه‌ها شده است. در این مقاله، به روند پژوهش و توسعه شرکت‌های معتبر در زمینه نسل دوم کاتالیزور‌های تک‌موضعی پرداخته می‌شود. سپس، مشخصات و ویژگی‌های سامانه‌های کاتالیزوری با لیگاند دی‌ایمین شرح داده می‌شود. درنهایت، به مهم‌ترین پژوهش‌های انجام شده در زمینه طراحی لیگاندهای جدید در این خانواده اشاره می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Catalysts Based on Late Transition Metals (LTM): A Second Generation of Single Site Catalysts in Designing New Diimine Ligands for Olefin Polymerization

نویسندگان [English]

  • hasan arabi 1
  • NONA Ghasemi hamedani 2
1
2
چکیده [English]

Ziegler-Natta and metallocene catalysts play an important role in polyolefin industrial production but their intrinsic drawbacks specially in providing new architectures in polymer chains and tolerance against polar functional groups havestimulated a major shift of focus on developing new catalytic systems especially late transitionmetal (LTM) catalysts. Pd (II)/ Ni(II)–α-diimine complexes are a major group of LTM catalysts. In these systems, any changes in ligand structure or even polymerization parameters dramatically affect the catalyst performance and final properties of polymer. An exciting recent direction in the polyolefin field is the design of new ligands in order to improve the performance of LTM catalysts in the polymerization systems. Herein, the trends inresearch activities followed by pioneer companies in the field of second generation of single site catalysts and also the specifications of LTM catalysts based on diimine systems and the new designed ligands of this family have been reported.

کلیدواژه‌ها [English]

  • single site catalysts
  • late transition metal catalysts
  • diimine ligands
  • ligand designing
  • olefin polymerization