دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-115 
5. تهیه رزین‌‌ها از تری‌گلیسیریدها و اپوکسی‌دار‌کردن آن‌ها

صفحه 43-51

رحیم ابراهیمی بریسا؛ محرم حضرتی؛ ژینو شیخی؛ علیرضا شاکری


7. بررسی فرمول‌بندی، خواص و کاربردهای اسفنج‌های چسبان

صفحه 64-75

امین عبدالهی؛ مرتضی سلطان دهقان؛ بهاره رضوی


8. مروری بر پلی‌فسفازین‌ها: ساختار، سنتز و کاربردهای جدید

صفحه 76-85

حسین سلیمانی؛ حسین میقانی؛ سید محمد تاش شمس آبادی


10. کپسولی کردن قطعات فوتوالکترونیک و ارزیابی اهمیت پلیمرها

صفحه 94-105

آتشه سلیمانی گرگانی؛ فرهود نجفی؛ سمانه جعفری فرد


12. با مشاهیر

صفحه 110-113

مجید غیاث