با مشاهیر

همکاران

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده

چکیده: جایزه نوبل در رشته شیمی هر سال به دانشمندانی تعلق میگیرد که پژوهشهای مهم و تاثیر گذاری در انواع رشته های شیمی انجام داده به نحویکه سهمی در پیشرفت زندگی بشر داشته باشند. هدف از این گزارش آشنایی پژوهشگران رشته های مختلف پلیمری با دانشمندان برجسته و تاثیر گذار در علوم پلیمری بویژه برندگان جوایز نوبل و نقش آنها در پیدایش و تکوین دانش پلیمری میباشد. نخستین جایزه نوبل در شیمی در زمینه پلیمر نصیب هرمان اشتادینگر به خاطر ابداع مفهوم ماکرومولکولها و انجام پژوهشهای بنیانی و تاثیر گذار در زمینه دانش و فناوری پلیمری گردید. اشتادینگر با ارائه شجاعانه مفهوم ماکرومولکول ضمن به چالش کشیدن نظریات پیشین در مورد مواد کلوئیدی، مرزهای این دانش را گسترش داده، و برای بسیاری از پرسشهای مطرح شده در زمینه شیمی مواد پلیمری پاسخ ارائه داد و در ضمن مفاهیم کلیدی جدید را نیز در این زمینه ارائه نمود. جایزه نوبل شیمی در سال 1953 به پاس بیش از سه دهه فعالیت علمی به وی در زمینه دانش پلیمرها رسید.

عنوان مقاله [English]

prominent scientists

نویسنده [English]

  • majid ghiass